Podsbírky

Podsbírka Archeologie zemědělství

Historie podsbírky

Vytvoření podsbírky archeologie zemědělství bylo schváleno na konci roku 2018. Jádro podsbírky je tvořeno existujícími sbírkovými předměty archeologické povahy, které byly z velké části umístěny v etnografické podsbírce nebo v podsbírce živočišná výroba. V roce 2019 a 2020 probíhalo vyčlenění předmětů archeologické povahy z podsbírek NZM a zároveň došlo k převozu předmětů do NZM Ostrava, kde jsou nadále tyto předměty zpracovávány. Archeologická podsbírka je sestavena ze sádrových replik archeologických nálezů a z originálních archeologických nálezů. Jsou to zejména solitérní předměty, které byly v minulosti muzeu darovány jinými organizacemi nebo byly muzeu odevzdány jako náhodné nálezy. Druhově lze předměty archeologické povahy (repliky i originály) rozdělit na keramické artefakty a jejich fragmenty, kovové artefakty, kamennou a kostěnou industrii a v neposlední řadě i osteologické nálezy pleistocenní fauny. Časově lze tyto předmět zařadit do pravěku, středověku i novověku.

Významné sbírkové předměty

Laténské zbraně, kolekce laténských šperků, kolekce vrcholně středověkých a raně novověkých nádob.

Kurátorka podsbírky

Mgr. Marta Krusberská

kontakt: 778 454 913, marta.krusberska@nzm.cz