Podsbírky

Podsbírka Živočišná výroba

Historie podsbírky

Základ muzejní sbírky NZM tvoří předměty z Jubilejní zemské výstavy v roce 1891, z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895, předměty ze schwarzenberského lesnického a loveckého muzea na Ohradě a kolekce výukových modelů strojů a zařízení ze zemědělských škol, zejména z bývalé Zemědělské akademie v Táboře. V průběhu dalších let získávalo NZM další sbírkové předměty či celé kolekce prostřednictvím četných darů, konfiskací, odúmrtí nebo vlastní sbírkotvornou činností pracovníků NZM na jednotlivých pobočkách.
 

Významné sbírkové předměty

Historické včelí úly a dermoplastické preparáty plemen hospodářských zvířat.

Kurátorka podsbírky

Mgr. Jana Jírovcová

kontakt: 777 457 040, jana.jirovcova@nzm.cz