Podsbírky

Podsbírka Fotoarchiv

Historie podsbírky

Podsbírka Fotoarchiv dokumentuje historický vývoj zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, práci a způsob života vesnického obyvatelstva. Součástí jsou také reprodukce historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih. Fotoarchiv obsahuje fotografický materiál zhruba od začátku 20. století do současnosti a dále obsáhlou sbírku filmových kopií dokumentárních a vzdělávacích filmů se zemědělskou tematikou (převážně z 60. až 80. let 20. století). V podsbírce se nachází významné obrazové celky – např. fotoarchiv hipologa Františka Bílka, bioklimatologa Vladimíra Krečmera, fotoarchiv JZD Slušovice Jana Regala a další. Od roku 2018 probíhá intenzivní dokumentace současného zemědělství, na níž spolupracují významní dokumentaristé jako Jindřich Štreit, Karel Cudlín, Milan Jaroš.

 

Badatelské návštěvy

po telefonické nebo e-mailové dohodě

Kurátorka podsbírky

Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D.

kontakt: 220 308 382, 771 122 853, michaela.zeinerovabrachtlova@nzm.cz