Podsbírky

Podsbírka Myslivost

Historie podsbírky

Podsbírka Myslivost je největší podsbírkou Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejstarší částí podsbírky je původní ohradský fond, jenž byl na loveckém zámku shromažďován od roku 1842, kdy zde bylo založeno veřejné schwarzenberské lesnické a lovecké muzeum. Jedná se o dermoplastické preparáty savců a ptáků zhotovené prvním správcem muzea Václavem Špatným. V následujících letech byly fondy myslivecké povahy systematicky doplňovány zejména o zoologické sbírky, lovecké trofeje, lovecké zbraně a rarity pocházející ze schwarzenberských panství nebo z mysliveckých aktivit členů rodů v českých zemích a ve střední Evropě (zejména lovecké trofeje). Ambicí správců muzea bylo vytvořit zoologické sbírky mapující středoevropskou faunu, nikoliv jen lovnou zvěř. V roce 1961 se ohradský fond stal akvizicí Zemědělského muzea. Sbírky zemědělského muzea myslivecké povahy pochází z aktivních, pasivních nebo záchranných sběrů a z vlastní výroby. Řada cenných předmětů (lovecké zbraně, umělecké předměty) se do sbírek Zemědělského muzea dostala po druhé světové válce prostřednictvím aktivit Národní kulturní komise (svozy z českých a moravských zámeckých sbírek). Sloučením fondů ohradského a Zemědělského muzea vznikl jedinečný soubor dokumentující historii české a středoevropské myslivosti, který svým významem výrazně překračuje národní rámec.
 

Významné sbírkové předměty

Někdejší světová trofej jelena, poslední český medvěd (1856), poslední český vlk (1874), parohový nábytek z 19. století, historické lovecké zbraně, obrazy Jiřího Židlického a Zdeňka Buriana.

Kurátorka podsbírky

Ing. et Bc. Jana Melcrová

kontakt: 728 229 745, jana.melcrova@nzm.cz