Podsbírky

Podsbírka Rostlinná výroba I

Historie podsbírky

Početnou skupinu  podsbírky tvoří ruční zemědělské nářadí, mnohé pochází z druhé poloviny 19. století. Zastoupeny jsou rovněž modely různého ručního nářadí. Další skupinou jsou hospodářské plodiny a jejich odrůdy, které jsou prezentovány formou suchých a mokrých preparátů nebo věrně zhotovenými modely. Formou suchých a mokrých preparátů je prezentována i sbírka chorob a škůdců. Výraznou podskupinu tvoří hnojiva a chemické prostředky na ochranu rostlin. V minulých letech byla do podsbírky začleněna i podsbírka přírodní podmínky, o kterou se stávající podsbírky rostlinné výroby rozrostla. Přibyly přístroje používané v laboratorních podmínkách, různé laboratorní pomůcky a lékárnické nádoby určené k ukládání léků, surovin a sbírky bylinek včetně bylinkových produktů.
 

Významné sbírkové předměty

Ruční zemědělské nářadí (roubíky, nářadí k obdělávání půdy) z přelomu 19. a 20. století, soubor melioračního nářadí používané do 1. poloviny 20. století na stavbu chmelnic a pěstování chmele. Mimořádná je sbírka unikátních lékárnických nádob k uchovávání surovin a léků.

Kurátor podsbírky

Mgr. et Mgr. Martin Kopeček

kontakt: 778 454 903, martin.kopecek@nzm.cz