Podsbírky

Podsbírka Lesnictví

Historie podsbírky

Podsbírka Lesnictví byla tvořena od počátku 20. století v rámci zemědělského muzea pro potřeby prezentace soudobého lesnictví jako dynamicky se rozvíjejícího oboru. Sbírkové lesnické předměty byly umístěny na všech jeho pobočkách. Ty, které zůstaly po 2. sv. válce zachovány, byly svezeny a instalovány na zámku Konopiště, odkud přešly po roce 1961 na Ohradu. Další část sbírky tvoří předměty, které byly převzaty z původního schwarzenberského muzea na Ohradě, případně schwarzenberské taxační kanceláře, a další část také předměty, které se postupně od šedesátých let nově získávaly vlastním sběrem, koupí, dary a převody.
 

Významné sbírkové předměty

Soubor taxačních přístrojů ze sbírky prof. Haši, dendrologický herbář (Xylotéka) z lesnické školy ve Zlaté Koruně, lesnické patenty Marie Terezie, výřez druhého nejstaršího smrku ze Šumavy.

Kurátoři podsbírky

Karel Skalický

kontakt: 606 636 908, karel.skalicky@nzm.cz

 

Ing. Václav Kinský

kontakt: 773 765 161, 777 554 982, vaclav.kinsky@nzm.cz