Podsbírky

Podsbírka Zoologie

Historie podsbírky

Zoologie obsahuje více než 4000 kusů sbírkových předmětů. Řadí se tak mezi podsbírky s některými exponáty a kolekcemi jedinečné historické i zoologické ceny (Sallačova sbírka, vzácné zálety ptáků atd.). Byla založena v roce 2015 vyčleněním předmětů zoologické povahy z již existující podsbírky Myslivost. Její vznik navazuje na původní záměr správců muzea vytvořit přírodovědné sbírky mapující středoevropskou faunu, nikoliv jen lovnou zvěř. Její historie začíná roku 1842, kdy kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergu na zámku Ohrada založil veřejné schwarzenberské lesnické a lovecké muzeum a přikázal zde shromažďovat ukázky fauny ze všech schwarzenbergských panství. Postupně tak vznikala rozsáhlá sbírka živočišstva původem primárně z Čech, částečně pak z ostatních zemí střední Evropy. Tyto sběry z 19. století (tzv. "původní ohradský fond") zvláště v případě ornitofauny svou bohatostí již ve své době výrazně přesahovaly těžiště oboru myslivosti a staly se jádrem současné podsbírky Zoologie. Řadu preparátů ohradského fondu zhotovil první správce muzea a vynikající preparátor Václav Špatný. Nejstaršími jednoznačně datovanými dermoplasty jsou dva impozantní preparáty supů bělohlavých z roku 1844. Ve 20. století byly zoologické sbírky dále rozšiřovány a jejich výstavba pokračuje dodnes. Podsbírka obsahuje různorodý materiál včetně dermoplastických preparátů ptáků a savců, kolekce hmyzu, kožešin, lebek a koster, paroží, trusu a vývržků, hnízd, vajec, modelů či tekutinových preparátů. 

Významné sbírkové předměty

Sallačova sbírka paroží jelenovitých a rohů turovitých z celého světa obsahující mimo jiné lebku s parožím jelena Schömburgova (Rucervus schomburgki) a lebku s rohy zubra kavkazského (Bos bonasus caucascus), ornitologická sbírka včetně vzácných záletů ptáků (čírka úzkozobá Anas angustirostris a jiné), preparát norka evropského (Mustela lutreola, jeden z pouhých tří jednoznačně doložených preparátů v Česku). 

Kurátorka podsbírky

Mgr. Marie Voldřichová

kontakt: 770 164 411, marie.voldrichova@nzm.cz