Podsbírky

Podsbírka Rybářství

Historie podsbírky

Podsbírka Rybářství je druhou nejmladší podsbírkou v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejstarší součástí podsbírky je původní ohradský fond. Obsahuje suché preparáty ryb zhotovené v druhé polovině 19. století Václavem Špatným. Druhou nejstarší součástí jsou rybářské sbírky Zemědělského muzea shromážděné za účasti prof. Antonína Friče pro Jubilejní zemskou výstavu v Praze roku 1891. V roce 1961 byly rybářské sbírky Zemědělského muzea převezeny na zámek Ohrada a došlo ke sloučení obou fondů. V 70. letech 20. století bylo rozhodnuto vybudovat na zámku Ohrada v rámci Zemědělského muzea stálou expozici "Vývoj rybářství a rybníkářství". Pro potřeby této expozice byl prováděn intenzivní sběr, zejména náčiní užívaného v rybníkářství a také nářadí posledních živnostenských rybářů na Labi a Vltavě. Dále se sběr zaměřil na historii našeho pstruhařství, sportovního rybářství, rybářského školství a výzkumu. Expozice byla otevřena v roce 1977. Po tomto datu se rybářská podsbírka rozrůstala již jen pozvolna – většinou šlo o nahodilý sběr. Po roce 1988 začala být podsbírka systematicky doplňována o preparáty dosud chybějících druhů ryb a dalších vodních živočichů.
 

Významné sbírkové předměty

Sádrové odlitky lososů zhotovené Antonínem Fričem, Kufferovy krajáče, sítě k lovu lososů na jezech. Sbírka rybáře J. Hulíka: síť obúzka, kukla půlová, kukla vrhací, dědík, loď dubovka.

Kurátor podsbírky

Ing. Miroslav Čeněk

kontakt: 770 164 412, miroslav.cenek@nzm.cz