Podsbírky

Podsbírka Knihy – staré tisky

Historie podsbírky

Knihovna NZM je významnou součástí systému knihoven jakožto specializovaná knihovna v oblasti zemědělství. Tato knihovna má význam pro zajištění přístupu k odborným informacím a tvoří přirozenou infrastrukturu výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání. Knihovna NZM je evidována v souladu s usnesením § 5 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) Ministerstvem kultury ČR na základě osvědčení s evidenčním číslem 5963/2004 jakožto základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Knižní fond obsahuje 100 000 knižních jednotek, je umístěn na třech pracovištích NZM, tematicky výběrovým způsobem dokumentuje historickou knižní a časopiseckou produkci v oblasti zemědělství. Většina fondu pochází z 20. století, menší část z. 19. a 18. století, jednotlivosti pak ze staršího období. V roce 2007 bylo přistoupeno k budování podsbírky Knihy – staré tisky, a to z důvodu možnosti vyšší ochrany fondu. Jednotlivé položky sbírky byly postupně vyčleňovány ze základního fondu knihovny, a to podle chronologického hlediska tak, aby sbírka obsahovala postupně nejcennější staré tisky vydané do roku 1700, v dalších letech poté do r. 1800.

Kurátorka podsbírky

Pavla Neumanová

kontakt: 770 112 372, pavla.neumanova@nzm.cz