Podsbírky

Podsbírka Venkovská řemesla

Historie podsbírky

K nejvýznamnějším souborům podsbírky patří kolekce kolovratů čítající více jak 50 kusů a hoblíků v počtu přes 40 kusů. Podsbírka řemesel byla budována od samého počátku existence NZM, kdy tvořila součást podsbírky života zemědělce. Nejstarší část předmětů pochází z doby Národopisné výstavy. V meziválečném období přibyla kolekce předmětů z textilních řemesel. V období socialismu byly získány některé ucelené kolekce dosud nezastoupených řemesel jako např. řemenářství, rukavičkářství a po roce 1989 byla systematicky mapována dosud chybějící venkovská řemesla, zejména řemesla stavební a stavebních hmot.

Významné sbírkové předměty

Kolekce kolovratů a soubor hoblíků.

Kurátor podsbírky

PhDr. Pavel Novák, CSc.

kontakt: 770 112 372, pavel.novak@nzm.cz