Podsbírky

Podsbírka Modely zemědělských staveb

Historie podsbírky

Podsbírka modelů venkovských staveb patří k nejmenším podsbírkám NZM. Jedná se o modely staveb nebo jejich součástí, případně technických zařízení. Počátky podsbírky spadají do roku 1891, kdy dva modely z podsbírky byly vystaveny na Jubilejní výstavě. Další dvě desítky modelů byly vystaveny o čtyři roky později na Národopisné výstavě. Velká pozornost rozvoji podsbírky, alespoň pokud se týče zemědělských staveb a jmenovitě staveb pro živočišnou výrobu, byla věnována v období socialismu. Každoročně přibyde do podsbírky jeden až dva nové modely.
 

Významné sbírkové předměty

Modely z Jubilejní výstavy, modely z Národopisné výstavy českoslovanské.

Kurátor podsbírky

PhDr. Pavel Novák, CSc.

kontakt: 770 112 372, pavel.novak@nzm.cz