Podsbírky

Podsbírka Etnografie

Historie podsbírky

Po osamostatnění se od Národopisného muzea v roce 1918 již Československé zemědělské muzeum odkoupilo od Národopisné společnosti část předmětů, které se tak staly nejstarší částí sbírek muzea, potažmo i etnografické sbírky. Postupem času se sbírkový fond slibně rozrůstal, na čemž mají velkou zásluhu např. sběry Muzejních odborů agrárního dorostu, které inicioval dr. Josef Kazimour, dlouholetý jednatel spolku Československého muzea. Předměty etnografické podsbírky byly průběžně sbírány vedle předmětů sloužících k zemědělské výrobě po celé meziválečné období. Do Sbírkového oddělení Život zemědělce, jak se tehdy tato podsbírka nazývala, se další větší přírůstky dostaly až s konáním Slovanské zemědělské výstavy v Praze konané v roce 1948. Poté po dlouhá desetiletí přibývaly předměty jen ojediněle. Na dalším rozsáhlejším zmnožení této podsbírky se podílela až změna koncepčního přístupu v posledním desetiletí, kdy přibyly artefakty k tématu vybavení domácnosti včetně nábytku z období počátku 20. století. Část předmětů byla také porůznu odkoupena od soukromých majitelů, část se do sbírky dostala darem.
 

Významné sbírkové předměty

Mezi významné předměty patří především kolekce malovaného nábytku, originální lidové kroje a jejich doplňky, některé funerálie (stuhy) a předměty starší než 200 let.

Kurátorka podsbírky

Mgr. Klára Linhartová

kontakt: 770 186 054, klara.linhartova@nzm.cz