Podsbírky

Podsbírka Ovocnictví

Historie podsbírky

Podsbírka vznikla částečně převedením předmětů z NZM Kačina a vlastním sběrem po celou dobu trvání pobočky NZM Valtice. Velký počet sbírkových předmětů dokumentuje úsilí o podchycení co nejširšího rozsahu daného oboru. Mezi nejvýznamnější sbírkové předměty patří soubor parafinových modelů plodů ovocných dřevin, zvláště jablek a hrušní, z nichž značná část představuje staré odrůdy, které jsou již jen ojediněle v sadech pěstovány. Rozsáhlou sbírku parafinových modelů plodů rozpracovala v 80. letech 20. století v NZM Kačina paní Eva Beňáčková, v jejíž práci pokračoval v NZM Valtice pan Dušan Kachyňa.
 

Významné sbírkové předměty

Soubor modelů ovoce, z nichž část představuje staré odrůdy, které již dnes v sortimentu pěstovaného ovoce nejsou zastoupeny.

Kurátorka podsbírky

Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.

kontakt: 778 757 843, kamila.svobodova@nzm.cz