Podsbírky

Podsbírka Gastronomie

Historie podsbírky

Podsbírka Gastronomie prošla v minulosti vývojem, kdy bylo provedeno mapování předmětů s gastronomickou problematikou v rámci ostatních podsbírek NZM. Bylo zjišťováno, které předměty by bylo vhodné do podsbírky Gastronomie případně přesunout. Dle provedené rekognoskace šlo o cca 200–300 předmětů, rozprostřených napříč ostatními podsbírkami NZM, jednalo se převážně o podsbírky Etnografie, Živočišná výroba, Vinařství, Rybářství a další. Od původního záměru přesunout tyto předměty do podsbírky Gastronomie bylo upuštěno z toho důvodu, aby nebyla narušena celistvost ostatních podsbírek. Nicméně, zmapování předmětů z ostatních podsbírek se ukázalo jako užitečné, a to z toho důvodu, že "příbuzné" předměty jsou identifikovány a je možné je využít k výzkumným i prezentačním účelům. Nové akvizice vztahující se k problematice gastronomie jsou již do této podsbírky začleňovány bez omezení. V roce 2018 byla podsbírka tvořena zejména svébytnou kolekcí historických kuchařek (tištěné, rukopisné, záznamy paměti). Významnými akvizicemi velkého rozsahu byla v roce 2018 založena sbírka historických kuchařek (aktuálně cca 70 exemplářů). Od roku 2019 je podsbírka pravidelně doplňována akvizicí hmotných předmětů vztahujících se k problematice surovin, jejich uchovávání, zpracovávání, stolování apod. NZM má ambici pokračovat v těchto akvizicích i nadále, mapovat další historická období a témata a systematicky tak doplňovat dosavadní podsbírku.

Významné sbírkové předměty

Jedná se zejména o kuchařské knihy M. D. Rettigové, M. Úlehlové-Tilschové, A. Kejřové apod. Významnou kolekcí jsou také rukopisné kuchařské receptáře. Vše v rozpětí od 80. let 19. století do 80./90. let 20. století. Dalšími významnými exponáty jsou německy psané i tištěné kuchařské knihy (užití švabachu a novogotické kurzívy). K významným hmotným předmětům patří zejména stolní nádobí – porcelánové servisy či jejich jednotlivé kusy s datací od 20. do 80. let 20. století, kuchyňské náčiní, přístroje apod.

Kurátorka podsbírky

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.

kontakt: 778 880 633, jitka.sobotkova@nzm.cz