Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Noc vědců online - tisková zpráva

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu tentokrát online

25. listopadu 2020

K čemu slouží zemědělcům simulátor deště, čím se baví krávy v kravíně a proč se pole a lesy sledují z dronů? Vaří robot pivo lépe než sládek? To a mnohem více v pátek 27. listopadu od 17 hodin přiblíží zemědělští a potravinářští odborníci v on-line programu Noci vědců Národního zemědělského muzea. Muzeum nabídne celkem 17 online aktivit – letošním hlavním tématem akce je Člověk a robot.

 

 

Už čtvrtým rokem se Národní zemědělské muzeum v Praze na jeden večer v roce proměňuje v centrum zemědělské vědy. Během Noci vědců zde každoročně můžete potkat odborníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkumníky lesního hospodářství, potravinářství i vědce, kteří zkoumají kvalitu půdy či vody. Samozřejmostí jsou pokusy, soutěže, ukázky zemědělské techniky, odborné přednášky či komentované prohlídky muzejních výstav a expozic. Letos je muzeum zavřené, ale se zemědělskou lze seznámit i z domova. V on-line nabídce, tento rok zaměřené na téma Člověk a robot, najdete přednášky, výstavu či webinář. „Ve spolupráci s odborníky a vědci z výzkumných ústavů a institucí z resortu zemědělství přinášíme zajímavá témata. Kromě informací o postupu technologií a robotizace v zemědělství jsou to i praktické rady pro koncové uživatele, které se týkají nákupu potravin a stravování,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

 

Celá nabídka bude dostupná 27. listopadu od 17 hodin na tomto odkazu a letos se na ní podílely Výzkumný ústav potravinářský, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní pozemkový úřad, Centrum precizního zemědělství ČZU a Výzkumný ústav živočišné výroby.

 

 

Program Noci vědců v Národním zemědělském muzeu

 

Přednášky:

 

Roboti a rostlinolékaři

Intenzivní robotizace zemědělství se nevyhýbá ani rostlinolékařství. Robotická zařízení dnes na polích i v lesích mapují erozi, sucho, nedostatek živin i výskyt škodlivých organismů rostlin.

 

O precizním zemědělství

I v zemědělství nahradila technika, stejně jako v ostatních odvětvích lidské činnosti, práci lidí či zvířat. Zemědělské stroje dnes už nepředstavují jen pracovní sílu, ale začínají vykonávat některé práce samostatně či dokonce "přemýšlet".

 

Nové technologie v zemědělství

Nové technologie v zemědělství jsou unikátní příležitostí k provázání řízení komplexnosti přírodních procesů agroekosystému ve prospěch kvality zemědělské produkce a podpory životního prostředí. Tyto prostředky zahrnují jak digitální, satelitní, senzorické, navigační, bezpilotní či robotické technologie, tak nástroje pro zpracování velkých objemů dat.

 

Střevní mikrobiota 

Mikrobiota trávicího traktu se v posledních letech těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti. Její složení má významný vliv na kvalitu života hostitele. Mikroorganismy v trávicím traktu například přímo ovlivňují i centrální nervovou soustavu.

 

Paskalizace aneb vysoký tlak v potravinářském průmyslu i lékařství

Ošetření vysokým tlakem je technologie známá již více než 100 let. Jejímu zavedení do praxe však bránily dříve vysoké náklady na zařízení. Tato technologie dokáže ničit nežádoucí živé mikroorganismy v potravinách za studena, tudíž nedochází k významnému snižování obsahu nutričně i zdravotně významných složek.

 

Luštěniny a jejich klíčení

Luštěniny jsou nedílnou součástí lidského jídelníčku od pradávna. Obsahují velké množství zdraví prospěšných látek. Jedná se o nutričně bohaté potraviny, které jsou navíc i levné. Přesto je jejich konzumace výrazně pod doporučovaným příjmem.

 

Fermentovaná zelenina

Kvašení (správněji kysání) neboli fermentace zeleniny je v našich krajích tradiční a oblíbená metoda konzervace zelí a okurek. Dokáže uchovat cenné látky i zlepšit jejich dostupnost pro tělo.

 

Vývoj nutričně hodnotných potravin z konopného semene

Konopné semeno je zdrojem celé řady nutričně hodnotných i biologicky aktivních látek, zejména vysoce kvalitní rostlinné bílkoviny a oleje s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové, patřící do skupiny nutričně významných omega-3 mastných kyselin.

 

Informace na obalech potravin – co nám vlastně říkají

Obal potravin je často jedinou formou komunikace mezi zákazníkem a výrobcem. Upozorníme na důležité údaje na obalech a ukážeme zajímavá označení potravin (výživová, regionální aj.). Jaké jsou povinné a nepovinné údaje na obalech? Co si máme z těch všech informací odnést a na co se zaměřit?

 

Alternativní výživové styly

Konvenční smíšená strava obvykle nevede k zajištění zdraví, a tak se objevují stále nové výživové styly. Některé jsou považovány nutričními odborníky za zdravé, jiné za méně vhodné, neboť při nich hrozí deficit řady látek, nebo dokonce alimentární infekce.

 

O lepku a bezlepkových plodinách

Sledování obsahu lepku v potravinách a databáze Potraviny bez lepku. Přednáška seznámí posluchače s programem sledování obsahu lepku v potravinách z české obchodní sítě. Budou prezentovány výsledky stanovení obsahu lepku v potravinách s obsahem ovesných surovin.

 

Méně známé bezlepkové plodiny

Pacienti s bezlepkovou dietou často vynechávají obiloviny a výrobky z nich a snaží se utvořit jídelníček s jejich vyloučením. Představeny budou i další plodiny, které můžeme v bezlepkové výživě využít, ve formě zrn nebo mouky, např. nopál, slzovka, kurakkan, mouka banánová, dýňová, mandlová, a další.

 

Video:

Zapojte se do monitoringu eroze – video

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a hlavním přírodním zdrojem, bohužel však neobnovitelným. Nejúčinnější ochrana je vždy ta preventivní. Aplikace Monitoring eroze zemědělské půdy slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování erozních událostí. Zapojit se může každý.

 

Webinář:

O pivních stylech

České pivo je tradiční pojem nejen v Evropě, ale na celém světě. Poslechněte si, s jakými jinými pivními styly se můžete dnes setkat i u nás, jaké jsou základní suroviny pro jeho výrobu, jaké druhy kvasinek se používají, jak se uplatňuje robotizace při jeho výrobě a kontrole a další podrobnosti sladařské a pivovarské technologie.

 

Výstava:

Metrofood – Potraviny, jak je neznáte

Soubor mikrofotografií nejrůznějších přírodních i syntetických látek, ze kterých vznikají potraviny. Díky mnohonásobnému zvětšení můžete nahlédnout do překvapivého světa mikroskopických struktur. Snímky přibližují pouhým okem neviditelné částečky cukru, droždí, bambusové vlákniny, vitamínů a dalších látek, ze kterých jsou složeny potraviny.

 

 

Noc vědců

 

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005. Každoročně se jeden večer v roce otevírají veřejnosti dveře do více než stovky univerzit, vědeckých ústavů, hvězdáren a dalších odborných či vzdělávacích institucí. I přes aktuální nepříznivou situaci probíhá letos Noc vědců na více než stovce míst po celé republice. V Praze a okolí on-line program kromě Národního zemědělského muzea připravují pracoviště Akademie věd ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze, Planetum: Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice, Eurocentrum Praha i gymnázia ve Slaném a v Kralupech nad Vltavou.

Program Noci vědců v České republice: https://www.nocvedcu.cz/program

 

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Více na www.nzm.cz.

 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Noc vědců 2019 - Národní zemědělské muzeum