Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Muzejní počin roku Valtice - tisková zpráva

Projekt rekonstrukce Národního zemědělského muzea ve Valticích získal prestižní ocenění

 

7. října 2020

Třetí místo za Muzejní počin roku v rámci cen Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019 získal projekt rozsáhlé rekonstrukce valtického muzea vinařství, zahradnictví a krajiny. Výsledkem dvouleté rekonstrukce jsou tři nové expozice a také vyšší komfort nejen  pro návštěvníky, ale především pro uložené vzácné sbírkové předměty.

 

 

 

Rekonstrukce Národního zemědělského muzea Valtice přinesla nové prostory i moderní expozice. Díky projektu  financovanému z evropských fondů vznikly expozice – Národní expozice vinařství, Tajemný život v půdě a v novém podání také Krajina Lednicko-valtického areálu. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v úterý 6. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. „Je to už několikátá cena v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, kterou Národní zemědělské muzeum získalo. V předchozích letech to byla ocenění za výstavy, expozici i například publikaci. Je to důkaz vysoké odbornosti i nasazení, s jakými se kolegové z muzea věnují své práci, a to nejen v hlavní výstavní budově v Praze, ale také na pobočkách muzea v regionech,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Nově rekonstruovány a zpřístupněny byly také prostory v podkroví muzea, pavlač i dvůr a byl vybudován také lepší přístup pro návštěvníky s omezenou mobilitou „Nové expozice využívají principů zážitkové pedagogiky a pracují nejen se smysly, ale i s emocemi  návštěvníků. To ocení zejména rodiny s dětmi a také školní výpravy. Letos lze ještě naši valtickou pobočku navštívit v říjnu od úterý do neděle, v listopadu potom o víkendech,“ zve do muzea ředitel Národního zemědělského muzea ve Valticích Vilém Křeček.

 

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice byl financován z programu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.

 

Gloria musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již osmnáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Muzejní počin roku: soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky či služeb poskytovaných veřejnosti. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky, případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností.

 

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum Valtice se věnuje především vinařství, zahradnictví a ochraně krajiny. V roce 2018 a 2019 prošla budova muzea rozsáhlou rekonstrukcí a vznikly zde tři nové interaktivní expozice.

 

 

Kontakt:

Ing. Vilém Křeček, ředitel pobočky

mobil: 606 732 816

tel.: 519 352 037, 144

vilem.krecek@nzm.cz

Národní zemědělské muzeum Valtice

Náměstí Svobody 8, 691 42 Valtice

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí, Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970

tiskove@nzm.cz


Muzejní počin roku