Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Otevření nové pobočky v Ostravě - tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum otevírá v Ostravě novou pobočku – muzeum potravin a zemědělských strojů

14. září 2020

Od pátku 18. září má veřejnost možnost navštívit novou pobočku Národního zemědělského muzea situovanou v oblasti Dolní Vítkovice. Muzeum vzniklo v místě dvou bývalých továrních hal a návštěvníci zde najdou expozice věnované potravinám a zemědělským strojům. Svůj provoz pobočka zahájí výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích. Muzeum se zároveň připojí k akci Moravskoslezského kraje Vstupy zdarma, která trvá až do konce října.

 

Depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě vrostl do dvou původních továrních hal v Dolních Vítkovicích. Zpátky halám vdechnul život až projekt architekta Josefa Pleskota a inženýra Milana Šramla, kteří propojili obě haly velkorysou vestavbou a v proluce mezi halami nechali vztyčit třetí halu, která komplex budov pomyslně korunuje. Rekonstrukce hal a stavba muzea probíhaly od září 2018. „Jsme rádi, že prvním státním muzeem v Ostravě je právě pobočka Národního zemědělského muzea. Může se sice zdát, že Moravskoslezský kraj nemá se zemědělstvím mnoho společného, ale byl, a ostatně stále je, zemědělsky produktivním regionem. A pokud jde o železo a ocel, hrají ve vývoji lidské civilizace, tedy i zemědělství, důležitou roli. I proto bylo rozhodnuto, že nová pobočka Národního zemědělského muzea vznikne právě zde. Rezortní peníze spolu s evropskými pomohly zachránit krásnou industriální památku určenou k demolici a muzeum pro ni zajistilo zajímavý a atraktivní obsah,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman. 

 

Ostravská pobočka nabízí návštěvníkům studijní depozitáře zemědělské techniky, expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou Galerii českých potravin. Muzeum do budoucna chystá také řadu doprovodných akcí či lektorské vzdělávací programy pro školy. „Věřím, že si naše muzeum najde své pravidelné návštěvníky, nejen ty z ostravského regionu. Doufám, že přilákáme také sousedy z Polska či návštěvníky z Čech a že se staneme součástí kulturního života v Dolních Vítkovicích, Ostravě i v Moravskoslezském kraji,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

 

Depozitář potravin

 

Potraviny ze všech stran a všemi smysly – to je Depozitář potravin. Při výstupu do třetí haly, která se tyčí více jak 13 metrů nad terénem, návštěvníci najdou třicetimetrový regál s 30 tématy, která se snaží představit potraviny z nejrůznějších úhlů pohledu. Co jeden metr, to jedno téma, které je zpracováno atraktivní grafickou formou.

Expozice přiblíží to nejdůležitější o potravinách, jejich základní typy, nastíní i aktuální otázky, které jsou s problematikou potravin spojeny. Instalace je doplněna o interaktivní exponáty, díky kterým lze potraviny vnímat doslova všemi smysly. Modulární systém umožňuje expozici doplňovat, aktualizovat a měnit.

 

Zemědělská technika

 

V atraktivním prostoru původních průmyslových hal budou vystaveny známé i méně známé zemědělské stroje představující průřez největší sbírkou zemědělské techniky v České republice. Rekonstruované průmyslové haly, které si zachovaly svůj původní ráz (železniční koleje a mostový jeřáb), slouží jako kulisy pro minimalistickou prezentaci reprezentativního vzorku sbírky zemědělských strojů Národního zemědělského muzea.

Čekají zde více než čtyři desítky strojů různé provenience i různého stáří, známé české značky i stroje zahraniční. Z pohledu roku výroby lze obdivovat techniku z konce století páry nebo stroje, které sjely z výrobní linky před 50 lety. Zemědělská technika je rozdělena do tří základních tematických celků – traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin.

 

Zahajovací výstava 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích

 

3. prosince 2020 uplyne 50 let od zahájení provozu pivovaru Nošovice, který je spolu s mosteckým pivovarem (jenž byl uzavřen r. 1998) jediným podnikem svého druhu vybudovaným na území Československa v období socialismu. Po zrušení pivovaru v Karviné vyvstala otázka, jak budou těžce pracující zaměstnanci v průmyslu zásobováni pivem. Padlo rozhodnutí vybudovat nový pivovar v Nošovicích a není bez zajímavosti, že výstavba objektů pivovaru i sladovny byla realizována společností Vítkovické stavby, n. p. V nošovickém pivovaru byla uplatněna řada tehdy moderních a unikátních technologií. I ty si lze spolu s nejrůznějšími dobovými předměty prohlédnout na výstavě, časovou osu doplňuje tematická audiovizuální složka. Část výstavy je věnována restauracím a pivnicím, problematice pivního skla, pivet (pivních etiket) a dalších propriet.

Pomocí velkoplošných projekcí návštěvníci mohou nahlédnout do vybraných výrobních provozů od r. 1980 a seznámit se s osobnostmi tohoto pivovaru, připomenou si staré reklamy či tehdejší aktivity pivovaru. „Radegast byl od počátku průkopníkem moderního pivovarnictví, které však stálo na základech naší tradiční pivní kultury. Kořeny našeho pivovaru jsou úzce spjaty s místním regionem, proto o tuto zajímavou a svéráznou část naší země pečujeme a chceme zachovat její jedinečnost. Staráme se o krajinu a zvláště o vodní zdroje, podporujeme udržitelný turistický ruch, pomáháme rekonstruovat místní charakteristickou architekturu nebo se podílíme na významných kulturních a společenských akcích, které mají přesah i mimo náš region“, říká ředitel pivovaru Radegast Ivo Kaňák.

Záštitu nad výstavou převzali ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr kultury Lubomír Zaorálek, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura.

 

Historie objektu

 

Obě haly vznikly v roce 1926 jako součást měděné hutě vítkovické průmyslové oblasti. Severní hala sloužila jako sklad sypkých materiálů a v jižní, delší hale bylo umístěno dvanáct obrovských betonových van pro loužení vypražených kyzových výpalků. Objekty dostaly přímý zásah při bombardování Ostravy na sklonku 2. světové války, ale válečná výroba mědi byla rychle obnovena. Při loužírně byl zbudován také protiletecký kryt. V 60. letech 20. století přestala měděná huť plnit svou ekonomickou funkci v rámci vítkovické průmyslové výroby a areál byl transformován pro aktuálnější potřeby. Z loužírny se stává veronikárna, hala, ve které se opravují veroniky, pojízdné mísiče feromanganu. Po ukončení výroby v Dolní oblasti se z hal stávají definitivně skladové prostory, které jsou později určeny k demolici. Severní, skladová hala dosud ožívala vždy jednou za rok, kdy se z ní během festivalu Colours of Ostrava stává Radegast Pub.

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě, díky němuž vznikla nová pobočka a zlepšily se podmínky pro uchování sbírkových předmětů, byl hrazen z prostředků IROP a Ministerstvem zemědělství, zřizovatelem Národního zemědělského muzea. > více o projektu IROP

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

 

        Moravskoslezský kraj finančně přispěl na provoz muzea.

 

 

V pivovaru Radegast v Nošovicích se vaří pivo od roku 1970 a 3. prosince 2020 oslaví 50 let od uvaření první várky piva. Oblibu si získalo díky své charakteristické výrazně hořké chuti. Nošovický pivovar je také vyhledávaným turistickým cílem a je součástí projektu Technotrasa, kam patří nejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje. Pivovar Radegast investoval za posledních 10 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů, díky čemuž snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o 38 %. Za posledních 17 let podpořil pivovar Radegast prostřednictvím grantového programu Radegast lidem desítky projektů přispívajících k udržitelnému rozvoji Beskyd, ochraně životního prostředí, především vodních zdrojů, či rozvoji místních tradic částkou přes 35 milionů korun. V roce 2020 pivovar otevřel novou plechovkovou linku a centrální sklad za 600 milionů korun.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin. Provoz pobočky bude zahájen výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích.

 

Více na www.nzm.cz.

 

 

Kontakt:

 

Ivan Berger, ředitel

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 776 137 144

ivan.berger@nzm.cz

Vítkovice 3033, 703 00  Ostrava

 

Jitka Taussiková, tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz

 


Fotoalbum