Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Poklad z půdy – tisková zpráva

Na zámku Ohrada na návštěvníky čeká Poklad z půdy

Poklad z půdy, Národní zemědělské muzeum Ohrada2. června 2020

Národní zemědělské muzeum Ohrada připravilo pro návštěvníky ojedinělou výstavní instalaci Poklad z půdy aneb fragmenty ze života muzea. Na pozadí fragmentů původních schwarzenberských sbírek, ale i dalších předmětů nalezených při generálním úklidu zámecké půdy, ukazuje život ohradského muzea v různých epochách. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství bylo založeno v roce 1842 a je jedním z nejstarších odborně-profesních muzeí na světě.

Kdo by nechtěl najít poklad na zámecké půdě. Dají se ale úlomky pravěké a středověké keramiky, zlomky kachlů či poškozený barokní obraz považovat za poklad?

Současné Národní zemědělské muzeum Ohrada je pokračovatelem nejstaršího lesnického muzea, které na loveckém zámku Ohrada založil František Adam Schwarzenberg v roce 1842. Ne, že by se snad po dlouhá desetiletí na půdě loveckého zámku vršily sbírkové předměty.

Jde o fragmenty sbírek, které byly předány jako celky do různých muzeí dle jejich zaměření. Ohradské muzeum si drží výsadu odbornosti oborů lesnictví, myslivosti a rybářství, proto například již v roce 1954 byly archeologické a mineralogické sbírky předány do správy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. To, co bylo při důkladném čištění půdy za trámy a v násypech nalezeno, jsou fragmenty těchto sbírek. Jsou mezi nimi ale i velmi cenné předměty, například malý obsidiánový nůž z pravěku, torzo korespondence archeologa Jana Nepomuka Woldřicha s vášnivým amatérským hledačem a tehdejším majitelem panství Janem Adolfem Schwarzenbergem o nálezech středověkých kachlů v Sedlci.

I tyto kachle jsou nyní k vidění na výstavě Poklad z půdy aneb fragmenty ze života muzea, která návštěvníky přivítá hned ve foyer zámku a bude k vidění po celou dobu letošní návštěvnické sezony. K této neobvyklé výstavě bude vytvořen také malý lektorský program pro školy, zaměřený na jednotlivé epochy od pravěku po novodobou historii jihočeského regionu. „Kromě původních sbírkových předmětů vystavujeme i další nalezené artefakty. Jsou to velmi zajímavé fragmenty ze života našeho muzea, které považujeme za opravdové poklady. Věřím, že návštěvníkům se naše výstavka bude líbit,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Do 30. července mají návštěvníci možnost také zhlédnout výstavu nazvanou Lidé v lese, představující na dobových fotografiích jak samotnou práci v lese, která je velmi rozmanitá, ale zároveň náročná, tak i pobyt v něm při volnočasových aktivitách. Les nabízí mnoho možností, funkcí, které lidé neustále využívají, i když postupem času různými či jinými prostředky. Díky fotografiím si tak můžeme uvědomit kontinuitu a vliv lesa i na současný život. Kromě fotografií je zde vystaven také unikátní sbírkový předmět – motorový odvětvovač RINCO.

Od 1. července pak Národní zemědělské muzeum Ohrada chystá novou výstavu Losi —návrat velikánů. Majestátní los je největším zástupcem jelenovitých, přesto však zůstává jedním z nejtajemnějších zástupců naší fauny. Prostřednictvím chystané výstavy lze alespoň letmo nahlédnout do života těchto plachých obrů. Podivuhodný kopytník s lopatovitým parožím, velkým pyskem a chůdovitými končetinami obýval naši krajinu až do 16. století a opět se u nás začal usazovat až v 2. polovině 20. století. Jeho návrat je jedním z aktuálních témat české ochrany přírody i myslivosti. Přesto ho zatím jen málo lidí mělo možnost spatřit v jeho přirozeném prostředí.

Záštitu nad výstavou převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Kontakt:

Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada

Tel.: 724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17, 373 41  Hluboká nad Vltavou


Poklad z půdy a výstava Lidé v lese, Národní zemědělské muzeum Ohrada (v tiskové kvalitě ke stažení v zip souboru níže)