Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Barevná inspirace ve Valticích – tisková zpráva

Odloženou sezonu muzeum zahájí výstavou Barevná inspirace

Výstava Barevná inspirace v NZM Valtice25. května 2020

Muzejní dvorek rozzářený barvami květin čeká návštěvníky Národního zemědělského muzea Valtice v období od 4. června do 30. září. Výstava nazvaná Barevná inspirace představí jednotlivé druhy balkonových rostlin a letniček.

Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny Valtice zve všechny milovníky květin a letniček na oblíbenou výstavu Barevná inspirace. Výstava se koná ve spolupráci se Zahradním centrem Malinkovič z Břeclavi a přináší zajímavou inspiraci, jak zkrášlit vlastní zahradu, terasu či balkon. K vidění bude pestrá paleta muškátů, petúnií, surfinií, lobelek, gazánií, begonií, aksamitníků a spoustu dalších druhů balkonových květin a letniček. „Jedná se o výstavu, která má v muzeu již dlouholetou tradici. Spousta návštěvníků k nám míří opakovaně a těší se vždy na nové odrůdy květin,“ uvedl ředitel Národního zemědělského muzea Valtice Vilém Křeček.

Organizátoři pamatovali také na malé děti – v květinách mohou hledat ukryté různé druhy hmyzu, odhalit jejich jména a zjistit název květiny, ve které se ukrývají. Pokud se jim podaří všechny hmyzí kamarády objevit, u pokladny na ně bude čekat malá odměna.

Během návštěvy muzea lze zhlédnout také výstavu Příběh proměny muzea, která dokumentuje historii vzniku a působení valtické pobočky Národního zemědělského muzea. Zavede návštěvníky do roku 1955, kdy se pobočka začala utvářet nejprve na zámku v Lednici a v následujících letech pak i na Janově hradě. V té době se muzeum zaměřovalo kromě zahradnictví také na myslivost, což se odráželo v jeho sbírkách. Dále výstava pokračuje rokem 1987, kdy se muzeum začalo přemísťovat do budovy ve Valticích a svou činnost zaměřilo na historický vývoj ovocnictví, zelinářství, vinařství a na životní prostředí.

Zásadním krokem, který výrazně ovlivnil současný vzhled pobočky, bylo zahájení projektu Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice v roce 2018. Muzeum změnilo svůj vzhled a postupně vznikly zcela nové expozice –  Tajemný život v půdě, Krajina Lednicko-valtického areálu a Národní expozice vinařství. Došlo také k dalším změnám, které přispěly k celkovému zkvalitnění činnosti. Patří sem například rekonstrukce depozitáře, půdních prostor, vybudování pavlače, výtahu a podobně. „Muzeum za dobu svého působení prošlo celou řadou změn, za nimiž je ukryta spousta práce a energie. Poslední změna patří mezi ty nejzásadnější. O tom, že se tato proměna povedla a vzniklo moderní interaktivní muzeum, svědčí velký ohlas návštěvníků, se kterými se osobně setkáváme, i návštěvní kniha plná pozitivních reakcí,“ dodává ředitel muzea Křeček.

Cílem výstavy je předložit návštěvníkům celý historický vývoj pobočky až po její proměnu v moderní interaktivní muzeum, které komunikuje s návštěvníky, pracuje s jejich emocemi a je atraktivní pro děti a mládež. Výstava bude odkazovat pomocí QR kódu na archivní fotografie expozic a výstav, které se na valtické pobočce v průběhu let vystřídaly.

Výstava je umístěna v pavilonu na nádvoří muzea. Součástí je i tematicky zaměřený koutek pro děti se spoustou zajímavých her a úkolů.

Nad výstavou převzal záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum Valtice se věnuje především vinařství, zahradnictví a ochraně krajiny. V roce 2018 a 2019 prošla budova muzea rozsáhlou rekonstrukcí a vznikly zde tři nové interaktivní expozice.

 

Kontakt:

Ing. Vilém Křeček, ředitel pobočky

mobil: 606 732 816

tel.: 519 352 037, 144

vilem.krecek@nzm.cz

Národní zemědělské muzeum Valtice

Náměstí Svobody 8, 691 42 Valtice


Z výstav Barevná inspirace a Příběh proměny muzea, NZM Valtice (v tiskové kvalitě ke stažení v zip souboru níže)