Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Georgica curiosa – 360 let

Georgica curiosa – pozoruhodná encyklopedie začala vznikat před 360 lety  

Georgica curiosa začala vznikat před 360 lety30. dubna 2020

Rozsáhlou zemědělskou encyklopedii Georgica curiosa začal psát  Wolfgang Helmhard von Hohberg v roce 1660 a dokončil ji v roce 1682. Jedná se o vzácný doklad tehdejších zvyklostí a způsobů hospodaření. Encyklopedie obsahuje mnoho hodnotných ilustrací – mědirytin, dřevořezů a listy s nákresy. První vydání této knihy má ve své sbírce také Národní zemědělské muzeum Kačina.

Georgica curiosa je zemědělsky zaměřená encyklopedická učebnice z roku 1682. V knize jsou sepsány hospodářské rady, které jsou určeny hospodářům a šlechtickým majitelům statků.

Autorem byl rakousko-německý spisovatel, původně básník, Wolfgang Helmhard von Hohberg. Knihu psal na základě vlastních zkušeností – část života spravoval menší rodinné panství v Dolním Rakousku. Hohberg, původně voják, byl velmi vzdělaný, ovládal několik jazyků a jeho hlavním zájmem bylo vždy zemědělství.

Knihu začal psát v roce 1660 původně jako zemědělskou didaktickou báseň, přátelé se ho snažili přesvědčit, aby sepsal spíše knihu naučnou. Autor na dlouhou dobu psaní přerušil, mezitím studoval zemědělskou literaturu a sám hospodařil. Kvůli pronásledování protestantů musel opustit Rakousko a usadil se v Bavorsku, kde si našel čas, aby svou práci na knize dokončil.

V roce 1682 byla vydána pod názvem Georgica curiosa. Encyklopedie má dva díly o šesti knihách. Název první části je Dům a zahrada, druhé části Pole, dobytek, les a lov.  Později vyšla ve třech dílech, ten poslední mimo jiné obsahoval kuchařku. Encyklopedii doplňuje mnoho vzácných ilustrací – mědirytin, dřevořezů a listy s nákresy. Ve sbírce Národního zemědělského muzea je první vydání této knihy, tedy dvousvazková encyklopedie v jednom exempláři, která je uložena v muzeu českého venkova na zámku Kačina. „Kniha je součástí rozsáhlé chotkovské knihovny na zámku Kačina, která obsahuje více jak 40 000 svazků knih. Empírovou knihovnu vybudoval stavitel zámku Jan Rudolf Chotek a zřídil pro ni samostatný pavilon. Stavba se tak řadí mezi první účelově vystavěné budovy knihoven,“  říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea a ředitel zámku Kačina Pavel Douša.

Chotkovská knihovna je jedním z nejcennějších a nejoblíbenějších objektů na kačinském zámku. Z umístění a dispozice knihovny je jasné, že zadavatel stavby zámku a parku se chtěl knihovnou prezentovat, ale v prvé řadě její obsah sloužil ke studiu a získávání informací důležitých pro řízení hospodářství. Zájemci si nyní mohou některé cenné svazky prohlédnout v projektu Otevřená knihovna. Díky tomu se rozšiřuje expoziční potenciál knihovny o prohlídku, kterou by návštěvník z technických a bezpečnostních důvodů nemohl uskutečnit. Lze tak listovat knihami z oboru architektura a umění, zahrady a zemědělství, myslivost a přírodní vědy, dějiny.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Georgica curiosa, sbírka Národního zemědělského muzea (fotografie v tiskové kvalitě ke stažení v zip souboru níže)