Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2020

Víkend otevřených zahrad – tisková zpráva

Víkend otevřených zahrad zve na výlet ke zřícenině Libuše i na přednášky v kačinském zámeckém parku

Víkend otevřených zahrad na Kačině, zřícenina Libuše2. června 2020

Přednášky o nejstarších stromech a přírodních hodnotách zámeckého parku, komentovaná procházka ke zřícenině Libuše i hra pro nejmenší návštěvníky – to vše přinese program letošního Víkendu otevřených zahrad na zámku Kačina. Koná se v neděli 7. června od 13 do 17 hodin.

Návštěva zámeckého parku s poutavým výkladem poodhalí jeho krásu i historii. Přednáška nazvaná Nejstarší stromy v kačinském parku a oboře s PhDr. Pavlem Novákem, CSc., se koná od 13 a 14 hodin, v 15 hodin pak naváže přednáška Přírodní hodnoty kačinského parku Ing. Šárky Kopecké. V 16 hodin se návštěvníci mohou vydat na komentovanou procházku ke zřícenině Libuše, nejstarší stavbě šlechtického rodu Chotků na Novodvorsku. „Letos jsme pro návštěvníky Víkendu otevřených zahrad připravili zcela nový program. Naši kurátoři je přímo v parku seznámí s místními unikáty a také s historií blízké zříceniny Libuše. Poprvé se také mohou podívat na nově rekonstruovaný ha-ha příkop,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša.

Pro rodiny s dětmi je v parku připravena zábavná hra, kdy po vyřešení záhadného kvízu čeká na děti malý poklad. Vstup na přednášky a procházky je zdarma, vhodná je online rezervace.

Zřícenina Libuše

Zámecký park i okolní lesy nabízejí různá krásná zákoutí a pozůstatky historických staveb. Jednou takovou stavbou je i zřícenina Libuše, naleznete ji v lese cca 600 m od zámku. Libuše byla postavena v roce 1785, dva roky před smrtí Jana Karla Chotka, jako jediná stavba v novogotickém stylu. Měla podobu umělé zříceniny s jednou obytnou místností, kam docházelo panstvo z Nových Dvorů a později z Kačiny na výlety. Před výletem tam vyrazili s předstihem sloužící, zatopili, případně zajistili jídlo a pití. Chotkové se na místě zdrželi několik hodin a pak se vraceli pěšky nebo na koni či kočárem zpět na zámek.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum na zámku Kačina mapuje především historii českého venkova, expozice představuje vývoj hospodářského zázemí zámku. Samotný zámek Kačina je českým empírovým klenotem, návštěvníkům nabízí jedinečné interiéry, jako je chotkovská knihovna, divadlo nebo lékárna.

 

Kontakt:

Pavel Douša, ředitel pobočky

tel.: 724 412 266

pavel.dousa@nzm.cz

 

Národní zemědělské muzeum Kačina

Svatý Mikuláš 51

284 01 Kutná Hora


Víkend otevřených zahrad na zámku Kačina (foto v tiskové kvalitě ke stažení v zip souboru níže)