Tiskové zprávy

Den otevřeného depozitáře v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi – tisková zpráva

Den otevřeného depozitáře v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi

Den otevřeného depozitáře v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi10. května 2023

Nově dostavěný Provozně nízkonákladový depozitář je veřejnosti běžně uzavřen. Pouze při výjimečných příležitostech muzeum nechává veřejnost nahlédnout dovnitř. Letošní Den otevřeného depozitáře se koná v neděli 14. května od 13 hodin. Kurátoři muzea nechají zájemce nahlédnout do vybraných prostor včetně technického zázemí a přiblíží práci s uloženými sbírkovými předměty.

Komentované prohlídky budou probíhat ve 13:00, 14:30 a 16:00, sraz s návštěvníky bude u pokladny. Během prohlídky, která trvá zhruba 60 minut, bude promítán i krátký sestřih právě z výstavby Provozně nízkonákladového depozitáře.

Provozně nízkonákladový depozitář Národního zemědělského muzea byl v Čáslavi slavnostně otevřen v úterý 30. listopadu 2021 a jedná se o první centrální depozitář v historii NZM.

Nové prostory slouží především pro pracoviště muzea v Praze, Čáslavi a na zámku Kačina pro téměř polovinu podsbírek a fondů. Díky depozitáři se zlepšily podmínky pro uložení sbírkových předmětů a vzniklo zde i kvalitní badatelské zázemí. Přímo v objektu depozitáře je i konzervátorsko-restaurátorská dílna, která slouží k ochraně i úpravě sbírkových předmětů. Zároveň s depozitářem vybudovalo muzeum i termokomoru, která umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu.

Vstupné na prohlídku: základní 120 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti a mládež do 18 let zdarma. V ceně vstupenky bude zahrnut i vstup do ostatních depozitářů.

Kapacita prohlídky je omezena, rezervace telefonicky na čísle +420 771 126 853 nebo e-mailem: renata.petrova@nzm.cz.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě. Virtuální prohlídka NZM Čáslav.

Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 601 065 460       

tiskove@nzm.cz

www.nzm.cz  │  facebook  │  twitter  │  instagram


Provozně nízkonákladový depozitář, NZM Čáslav


Tisková zpráva a foto ke stažení