Tiskové zprávy

Historii palných a chladných zbraní představí nová výstava na zámku Ohrada – tisková zpráva

Historii palných a chladných zbraní představí nová výstava na zámku Ohrada

14. srpna 2023

Historii palných a chladných zbraní představí nová výstava na zámku OhradaUcelený vývoj zbraní od 17. do 19. století, jejich umělecké zpracování v jednotlivých etapách i různé zajímavosti z historie puškařství si nyní mohou prohlédnou návštěvníci Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada. Mezi zajímavé exponáty patří i  lovecký tesák Františka Ferdinanda d´Este. Vystavené zbraně jsou umístěny v hlavním sále zámku a vhodně doplňuje stálou expozici dlouhých palných zbraní. Výstava je ke zhlédnutí do 30. října.

Krátké palné zbraně reprezentují v expozici pistole. V lovectví se pistole používaly jen ve velmi omezeném rozsahu spíše jako pomocná zbraň. Lov byl v minulosti výsadou panovníka a šlechty, a tak i palné zbraně často připomínaly svým zdobením umělecká díla jak použitým drahým materiálem, tak i různými výzdobnými technikami. Od 19. století, kdy se okruh lovců rozšiřuje, dochází ke zjednodušení tvarů a výzdoby u palných zbraní, tedy i u pistolí.

Chladné zbraně jsou v expozici zastoupené loveckými tesáky a loveckým sekáčem. Lovecký tesák měl zpočátku sečnou funkci při rušení zvěře, později, v době tzv. předovek (palných zbraní nabíjených hlavní zepředu), se používal k zárazu poraněné vysoké zvěře, aby netrpěla při dlouhém přebíjení zbraně. Bohatě zdobené tesáky zdůrazňovaly bohatství jeho nositele. Konce záštitných příček a oblouků byly zdobeny spárky nebo umělecky zpracovanými hlavami zvěře, na čepelích se často vyskytovaly rytiny loveckých výjevů. Od 19. století nosili tesák myslivci při slavnostních příležitostech zavěšený na zdobeném bandalíru, kterým byl přepásaný kabát stejnokroje. S dalším vývojem palných zbraní pozbyl tesák svoji původní funkci a zůstal jen stavovským odznakem myslivců a lesníků.

Zajímavým exponátem je lovecký tesák Františka Ferdinanda Rakouského d´Este (1863–1914), vyrobený firmou Stanislaus Striberny ve Vídni kolem roku 1890, kde konce záštitné příčky zdobí méně obvyklé hlavy vlků. Tento tesák byl pravděpodobně věnovaný Schwarzenbergům případně někomu z jejich personálu na panství Domoušice.

Lovecký sekáč tak zcela mezi zbraně nepatří, ale jeho využití v lovectví je velmi široké. Sloužil především k odseknutí trofeje s částí lebeční kosti, jako důkaz toho, že trofej nebyla dodatečně upravována, a k přeseknutí silných kostí při rušení zvěřiny. Často byl uložen v pochvě zdobené kováním společně s noži, vidličkou, jehlou a ocílkou jako tzv. trousse de chasse (lovecká souprava) a používal se ke stažení a porcování zvěřiny, případně při její kuchyňské úpravě. 


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Virtuální prohlídka NZM Ohrada.

Více na www.nzm.cz

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 601 065 460       

tiskove@nzm.cz

www.nzm.cz  │  facebook  │  twitter  │  instagramTisková zpráva a foto ke stažení