Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Ekologické zemědělství přiblíží nová výstava na střeše muzea – tisková zpráva

Ekologické zemědělství přiblíží nová výstava na střeše muzea

2. září 2021

Ekologické zemědělstvíZměna klimatu, snižování biodiverzity i vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů představují pro zemědělce aktuální výzvy. Odpovědi na řadu z nich nabízí systém ekologického zemědělství, kterému je věnována panelová výstava na střeše Národního zemědělského muzea v Praze na Letné nazvaná Ekologické zemědělství. Zodpovědná volba. Návštěvníci ji mohou zhlédnout od 2. září do 2. ledna 2022.

Dokáže ekologické zemědělství skutečně oživit krajinu, chránit přírodní zdroje či produkovat potraviny bez chemických reziduí? Je ekologické zemědělství pouze návratem ke starým metodám hospodaření nebo představuje moderní alternativu ke stávajícím zemědělským systémům? Na nové panelové střešní výstavě se návštěvníci dozvědí více o historii, zakladatelích i rozvoji ekozemědělského hnutí ve světě i u nás, o jeho základních principech, odlišnostech od běžného konvenčního zemědělství i výhodách a nevýhodách, které představuje produkce biopotravin.

 „Panelovou výstavu jsme připravili, abychom návštěvníky seznámili se základní myšlenkou ekologického zemědělství a jeho specifiky od pěstování na poli, přes šetrný přístup k chovaným zvířatům a životnímu prostředí, až po produkci bio potravin. Cílem je ukázat, že ekologické zemědělství je přínosné a zároveň perspektivní pro budoucnost, že má smysl ho provozovat a podporovat, a to kvůli produkci kvalitních potravin a zachování zdravého životního prostředí,“ říká náměstek ministra zemědělství pro zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka.

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Zahrada výhledů - střešní  terasa. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. V současnosti je zde k vidění také hlavní výstava sezony Lékaři rostlin, která představuje práci rostlinolékařů.

 

Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Fotoalbum