Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a NZM se dohodly na dlouhodobé spolupráci – tisková zpráva

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a Národní zemědělské muzeum se dohodly na dlouhodobé spolupráci

18. května 2021

NZM OstravaSpolupráce na dalším rozvoji areálu Dolní oblasti Vítkovice, výměna zkušeností s návštěvnickým provozem, ale i studium historie území včetně místních tradic, to jsou hlavní okruhy spolupráce, na níž se domluvily Národní zemědělské muzeum, Město a Kraj. Slavnostní podpis memoranda o spolupráci proběhne v pátek 21. května v 11 hodin v prostorách Národního zemědělského muzea v Ostravě za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, primátora Statutárního města Ostravy Tomáše Macury a generálního ředitele Národního zemědělského muzea Zdeňka Nováka.

Společným cílem institucí je zájem rozvíjet a návštěvnicky zatraktivňovat areál Dolní oblasti Vítkovice, pečovat o kulturní dědictví a jeho prezentaci včetně dědictví nehmotného, poskytovat vzájemnou odbornou a jinou podporu při realizaci a koordinaci jednorázových akcí, výstav i dlouhodobějších projektů v této oblasti. „Národní zemědělské muzeum Dolním Vítkovicím sluší. Citlivě a nápaditě opravené budovy skvěle zapadají do konceptu celého areálu, muzeum ale hlavně nabízí i další zábavu a vzdělávání. Proto velice rádi počítáme se spoluprací a podporou nejrůznějších edukačních programů a akcí. Po dlouhých epidemiologických omezeních jsme všichni lační po dalších možnostech, kam si zajít. A zemědělské muzeum v Ostravě je pro většinu lidí zatím stále vítanou novinkou,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Všechny instituce budou společně vyhledávat příležitosti pro čerpání finančních zdrojů na investiční i neinvestiční projekty rozvíjející aktivity v oblastech prezentace kulturního dědictví a tradic s důrazem na zemědělskou tematiku, poskytovat vzájemnou součinnost a podporu při přípravě, podání a implementaci projektů, projektových dokumentací či projektových žádostí. Budou také vzájemně využívat prezentační kanály pro propagaci.

Celou oblast Dolních Vítkovic považujeme za jedinečný návštěvnický i vzdělávací areál, který již v současné době zásadním způsobem přispívá k šíření pozitivního image města i celého regionu. Má však přitom stále velký potenciál rozvoje i do budoucna. Projekt Národního zemědělského muzea podporujeme od samého začátku a jsme proto připraveni spolupracovat i při hledání dalších cest, jak tento netradiční výstavní prostor a jeho témata dále rozvíjet,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Národní zemědělské muzeum se bude věnovat odbornému zpracování historie území Dolní oblasti Vítkovice i historie a tradic zemědělství, péče o krajinu a potravinářství jak v Ostravě, tak v celém Moravskoslezském kraji. Prvním takovým krokem bylo například zpracování 50leté historie pivovaru Nošovice, kterou muzeum aktuálně prezentuje formou výstavy a k níž vydalo odbornou publikaci. „Intenzivní spolupráce s partnery v regionu je pro naše nově otevřené muzeum klíčová. Významná je také možnost obrátit se na odborníky z jednotlivých institucí. Chceme především sloužit veřejnosti a reflektovat nejen téma potravin či zemědělských strojů, ale soustředit se také na zajímavosti spojené s tímto regionem,“ doplňuje generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

V sobotu 9. října bude muzeum spolupořádat předávání cen Regionální potravina Moravskoslezského kraje, které se v loňském roce uskutečnilo jako součást slavnostního otevření. Dále muzeum připravuje pro rok 2022 několik větších či menších akcí ke dvousetletému výročí narození Gregora Johanna Mendela, rodáka z Hynčic na Novojičínsku. Chce tak připomenout osobu zakladatele genetiky v jeho rodném kraji.

Hlavní výstava příštího roku má téma precizní zemědělství a pracovní název Zemědělství 4.0. Bude mimo jiné prezentovat zajímavé trendy výrobců nebo vývojářů z Ostravy i celého regionu.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin. Provoz pobočky byl v září 2020 zahájen výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích.

Více na www.nzm.cz.

 

 

Kontakt:

Ivan Berger, ředitel

Tel.: 776 137 144

ivan.berger@nzm.cz

Vítkovice 3033, 703 00  Ostrava


Fotoalbum