Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Muzeum zve na slavnostní otevření nového depozitáře – tisková zpráva

Muzeum zve na slavnostní otevření nového depozitáře

24. listopadu 2021

Provozně nízkonákladový depozitářOjedinělou možnost návštěvy nového depozitáře budou mít v úterý 30. listopadu účastníci jeho slavnostního otevření v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi. Od 15 a 16 hodin budou probíhat komentované prohlídky, poté bude depozitář pro veřejnost uzavřen. Moderní nízkonákladový centrální depozitář pro uchování sbírkových předmětů byl vybudován v rámci Regionálního operačního programu.

Informace pro novináře: V 11 hodin proběhne tisková konference za účasti zástupců Národního zemědělského muzea, v 11:30 bude následovat slavnostní přestřižení pásky.

 

Na úterní slavnostní otevření depozitáře přichystali muzeologové výjimečné prohlídky pro veřejnost a studenty základních a středních škol. Studenti budou mít příležitost prohlédnout si depozitář od 8 a 10 hodin, pro širokou veřejnost jsou pak přichystány komentované prohlídky v 15 a 16 hodin. Sraz zájemců je před depozitářem vždy 5 minut před začátkem prohlídky. Vstup je zdarma. Jako bonus bude v čase od 14:30 do 17 hodin otevřena i expozice Dřinu strojům? Dřinu strojům!

Výstavba depozitáře zajistila zvýšení ochrany sbírkových předmětů, efektivnější způsob jejich evidence i zpřístupnění pro badatelské účely. Součástí objektu je rovněž konzervátorsko-restaurátorská dílna sloužící k montáži a demontáži historických zemědělských strojů. K ošetření předmětů, které mohou být potenciálně napadeny škůdci, slouží tzv. termokomora, zařízení, které umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu. „Je to po dlouhé době speciální budova, kde je nyní soustředěna polovina našich podsbírek. Vybudování depozitáře násobně zlepšuje péči o sbírkové předměty, jejich čištění, balení evidenci i možnost přístupu badatelů. Do budoucna zde chceme vybudovat i digitalizační pracoviště. Zveme všechny zájemce na unikátní prohlídku, která se už nebude opakovat,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

Národní zemědělské muzeum doposud centrálním depozitářem nedisponovalo a sbírkové předměty byly uloženy v jednotlivých muzeích. Stávající depozitární prostory však byly v nevyhovujícím stavu a neodpovídaly zákonu. Z toho důvodu bylo vybudování nových depozitárních prostor, které budou sloužit pro celkem tři pracoviště Národního zemědělského muzea (Prahu, Čáslav, Kačinu), zcela nezbytné. Provozně nízkonákladový depozitář splňuje všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů.

Projekt Provozně nízkonákladového depozitáře v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Náklady projektu: 155 762 673 Kč, z toho předpokládaná dotace z EU: 100 714 197 Kč.

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.

 

Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Fotoalbum