Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Valtické muzeum uvítá návštěvníky výstavou o vinařských řemeslech – tisková zpráva

Valtické muzeum uvítá návštěvníky výstavou o vinařských řemeslech

7. května 2021

Bednář, řezbář, košíkář, kovář či sklář – to byli řemeslníci, bez kterých se neobešel žádný vinař. Jejich práci a přínos pro vinařství přiblíží nová výstava Příběh o poctivém řemesle a hojnosti dobrého vína. Návštěvníci Národního zemědělského muzea Valtice ji mohou zhlédnout od 10. května až do konce sezony.

Výstava se zaměřuje na historii řemesel, která souvisejí s výrobou vína. Představí profese, jako je bednář, řezbář, košíkář, kovář, sklář a spoustu jiných, bez kterých se vinař v minulosti nemohl obejít a často byl na jejich práci závislý. Vystaveny budou nástroje i výrobky související s vinařstvím. Návštěvník se tak dozví, že vinařství není jen o samotné práci vinaře na vinici či ve vinném sklepě při výrobě vína, ale také o práci dalších řemeslníků, bez jejichž výrobků by víno nemohlo vzniknout. Někdo musel vyrobit motyky, nůžky a další nářadí potřebné na vinici, dále pak putny, kádě, sudy, demižony a ostatní vinařské potřeby do vinného sklepa. Ani samotné lisy na hrozny si vinař nevyráběl sám, ale zadával tuto práci tesaři.

Výstava doplňuje  expozici vinařských lisů, které jsou jedinečným dokladem práce starých tesařů. Návštěvníci budou mít také možnost vyzkoušet si na modelu stavbu cihlové klenby. „Během uzavření muzea jsme nezaháleli a pro návštěvníky připravili výstavu, která přiblíží množství profesí, bez nichž by práce samotného vinaře nebyla možná,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Valtice Vilém Křeček.

Muzeum současně připravilo i výstavu velkoformátových fotografií vinic z oblasti jižní Moravy, která zdobí nově vybudovanou pavlač muzea.

 

Zdravotníkům a záchranářům, kteří se podílejí na zvládání koronavirové krize, bude do konce roku umožněn vstup zdarma.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum Valtice se věnuje především vinařství, zahradnictví a ochraně krajiny. V roce 2018 a 2019 prošla budova muzea rozsáhlou rekonstrukcí a vznikly zde tři nové interaktivní expozice. Tato realizace získala třetí místo za Muzejní počin roku v rámci cen Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019.

Více na www.nzm.cz.

 

Kontakt:

Ing. Vilém Křeček, ředitel pobočky

mobil: 606 732 816

tel.: 519 352 037

vilem.krecek@nzm.cz

Národní zemědělské muzeum Valtice

Náměstí Svobody 8, 691 42 Valtice

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí, Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970

tiskove@nzm.cz