Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Zapomenutá řemesla si návštěvníci mohou vyzkoušet na Vorařském dni na zámku Ohrada – tisková zpráva

Zapomenutá řemesla si návštěvníci mohou vyzkoušet na Vorařském dni na zámku Ohrada

 8. září 2021

Pravý vorařský guláš, ukázky vorařských řemesel, besedy a tvořivé dílny pro děti — to vše čeká v sobotu 11. září na návštěvníky Vorařského dne. Národní zemědělské muzeum Ohrada ve spolupráci se Spolkem  „Vltavan“ v Purkarci přichystali od 9 do 17 hodin program, který slibuje mnoho zážitků i střípky z historie voroplavby. Na Vorařském dni vám také představíme novou knihu Stavba a plavba šífů na Vltavě, kterou vydalo naše Národní zemědělské muzeum.

Oblíbená podzimní akce je připomenutím zaniklého druhu přepravy převážně dřeva, kdy se plně využívalo vodních toků. V historii jihočeské krajiny je toto zaniklé řemeslo hluboko zapsané. Právě jižními Čechami protékající řeka Vltava byla s vorařstvím pevně svázána, což bylo dáno jak dostatečným průtokem vody, tak i bohatstvím dřeva a jeho těžbou v lesích podél jejích břehů. „Našim cílem je představit zapomenutá a zanikající řemesla, nejen ta vorařská. Formou ukázek je chceme připomenout veřejnosti, zejména dětem. Pozvaní řemeslníci ukáží vázání provazů, předení na kolovrátku, tkaní, textilní techniky, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, pletení košíků, výrobu březových košťat, řezbářství, kovářství. Návštěvníci si budou moci sami některá z nich i vyzkoušet,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

V mysliveckém sále bude umístěna výstava souvisejících sbírkových předmětů a plaveckých kronik ze Sbírky Národního zemědělského muzea, doplněná o výstavu fotografií s tématikou voroplavby. V 11 hodin proběhne projekce fotografií Z lesů na vodu.

Letošní ročník je věnován osobnosti Václava Husy, poslednímu voraři v Čechách, kterému je od 13 hodin věnováno vzpomínkové pásmo. V 15 hodin čeká návštěvníky vystoupení Pošumavské dudácké muziky. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny s vázáním vorů, výrobou malých vorečků, různé soutěže i kvízy a též  lektorský program Voroplavba.

Po celý den bude možné ochutnat vorařský guláš nebo si opéct buřty na vorařském ohništi.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Více na www.nzm.cz

 

Kontakt:

Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada

Tel.: 724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17, 373 41  Hluboká nad Vltavou