Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Myslivecké slavnosti přivezou do Prahy historickou trofej ohradského šestadvacateráka – tisková zpráva

Myslivecké slavnosti přivezou do Prahy historickou trofej ohradského šestadvacateráka

14. října 2021

Myslivecké slavnostiUkázky sokolnictví, výcviku loveckých psů a vábení zvěře, koncert lovecké hudby, zvěřinové speciality i knižní workshop pro děti. To vše nabídnou Myslivecké slavnosti, které se konají v sobotu 23. října od 10 do 17 hodin v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné. Na jeden den bude k vidění také vzácná trofej paroží jelena evropského ze zámku Ohrada.

Návštěvníci se mohou během dne těšit, kromě sokolnického amfiteátru, na představení plemen loveckých psů a ukázky jejich výcviku, také na zvěřinové speciality, prodej mysliveckých potřeb a oblečení či pachových ochran. Pro děti je připravena laserová střelnice, dětská myslivecká stezka, dílny a hry s mysliveckou tematikou i fotokoutek. „Doufám, že se nám podaří všem návštěvníkům, malým i velkým, přiblížit myslivost jako velmi ušlechtilou nejen zábavu či koníček, ale především poslání, jehož cílem je zachování tradic a hodnot přírody pro příští generace,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Zájemci mají také možnost zhlédnout unikátní světovou trofej ohradského šestadvacateráka – paroží jelena evropského z Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada. Jde o jelena, který byl uloven v roce 1730 stavitelem zámku Adamem Františkem ze Schwarzenbergu. Při první světové soutěži trofejí v roce 1937 v Berlíně získalo paroží 1. místo a dodnes si drží národní prvenství trofeje ulovené ve volné přírodě.

Součástí výstavy ilustrací z knihy To jsem z toho jelen autorky Terezy Lukešové bude ve 13 hodin autorské čtení a následovat budou od 13:30 dětské dílny. Děti si vytvoří leporelo – společně s autorkou vymyslí jednoduchý příběh, děti si ho nakreslí a knihu svážou. Dílna je vhodná pro děti ve věku 3–10 let.

O hudební doprovod akce se postará skupina Květovanka.

Vstupné 150 Kč/osoba, děti do 140 cm zdarma, senioři/studenti/děti nad 140 cm 50 Kč.

Akci pořádá Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a časopisem Myslivost. Na programu se podílejí Okresní myslivecké spolky a Dámy české myslivosti.

Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo také dvě nové dílčí výstavy, které jsou umístěné ve foyer muzea. Hlavním záměrem výstavy Josef Opletal a československé lesnictví v období 1. republiky s podtitulem „Pěstujte lesy nejen hospodářsky zdatné, ale i lesy oplývající všelikou krásou!“ je představit všestrannou osobnost Josefa Opletala (1863–1953) a jeho lesnické i pedagogické dílo v dobových souvislostech. Díky své píli, erudici a výjimečnému osobnímu nasazení se Josef Opletal stal na více než šedesát let klíčovou postavou československého lesnictví a zdrojem inspirace nově nastupujících generací lesníků.

Výstava Kulinární tradice moravských a slezských regionů názorně prezentuje na vybraných sbírkových předmětech šíři a rozmanitost tradiční gastronomie Moravy a Slezska. Zemědělství, hospodářský rok, svátky a obyčeje, sociální postavení v rámci společnosti, to vše hrálo nezanedbatelnou roli při vývoji skladby lidové kuchyně. Postupnou industrializací ve 20. století spojenou s pronikáním městské stravy, rozšířením tištěných kuchařek a se změnou životního stylu obyvatel, pro které již zemědělství nebylo primárním zdrojem obživy, se regionální strava začala měnit a vytrácet. Cílem výstavy je ukázat kulinární dědictví z jiného úhlu pohledu, seznámit širokou veřejnost s kulinární tradicí našich předků i inspirovat v oblasti gastronomie a identifikace s národní kulturou.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Zahrada výhledů - střešní  terasa. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. V současnosti je zde k vidění také hlavní výstava sezony Lékaři rostlin, která představuje práci rostlinolékařů.

 

Více na www.nzm.cz.

 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Fotoalbum