Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Tisíc let rybníkářství v Česku a ilustrace fauny – na zámku Ohrada připravili nové výstavy – tisková zpráva

Tisíc let rybníkářství v Česku a ilustrace fauny – na zámku Ohrada připravili nové výstavy

2. srpna 2021

rybníkyVýstava Rybník, krajina a my v soukolí času představí od 3. srpna rybník jako prvek, který vedle hlavní funkce produkce ryb významně ovlivňuje tvárnost krajiny, životní prostředí i život obyvatel. Návštěvníci mají možnost zhlédnout také další ročník cyklu Příroda v ilustraci, který letos představí výtvarnice Leonu Kuťkovou a Marii Voldřichovu.

Rybníky existují v naší krajině celé jedno tisíciletí a staly se její neodmyslitelnou součástí, představují i zvýšení její biodiverzity, vznik nových biotopů, včetně biotopu hrází s unikátní flórou a faunou. Panelová výstava umístěná na nádvoří zámku zachycuje počátky rybníkářství v českých zemích, jeho bouřlivý rozvoj na počátku novověku, technologie stavby rybníků a jejich vývoj, změny v krajině a ohlasy na ně.

Velký prostor je věnován významu rybníků v lidové kultuře, umění i v každodenním životě lidí. „Ve výstavním sále pak bude doplněna o vybrané sbírkové předměty, například obrazy předních českých malířů či model výlovu rybníka. Výstava ukazuje, jak se vyvíjely jednotlivé profese týkající se rybníků, a zobrazuje celoroční průběh prací souvisejících s chovem ryb a péčí o rybníky,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek. Výstava je výstupem projektu NAKI II – Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajino tvorbě a bude k vidění od 2. srpna až 2. ledna 2022.

Výstavní cyklus Příroda v ilustraci se koná již 12 let a představuje tvorbu našich předních ilustrátorů knih o přírodě včetně vědecké ilustrace z oboru biologie. Kromě renomovaných výtvarníků zde dostává prostor i nová nastupující generace. Letošní výstava bude k vidění od 1. srpna do 30. září a je věnován výtvarnicím Leoně Kuťkové a Marii Voldřichové.

Leona Kuťková se od roku 1998 věnuje tvorbě soch zvířat technikou lité broušené sádry a od roku 2001 kreslí černobílé a barevné ilustrace s tematikou české fauny a flóry. V roce 2007 v souvislosti s realizací soch pro japonského zákazníka navštívila Japonsko a od roku 2009 do roku 2011 zde působila a věnovala se kreslení ilustrací místních ptáků. Po návratu do Česka se věnuje výhradně vědeckým ilustracím české fauny.

Marie Voldřichová v letech 2004–2014 studovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor zoologie. Od roku 2014 pracuje jako kurátorka podsbírky Zoologie v Národním zemědělském muzeu na zámku Ohrada. V ilustrační a volné tvorbě se věnuje především savcům, včetně rekonstrukcí pravěkých druhů, a ptákům. Její oblíbenou technikou je perokresba a kresba tužkou a pastelkami. Ilustrovala knihu Ptáci jižních Čech (2015). Pro novou stálou expozici geologie a zoologie Jihočeského muzea vytvořila mimo jiné několik vědeckých ilustrací vyhynulých savců. V současnosti pracuje na souboru ilustrací pro plánovanou publikaci s pracovním názvem Identifikační příručka ptáků ČR, která vzniká ve spolupráci s Jihočeským krajem.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Více na www.nzm.cz

 

Kontakt:

Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada

Tel.: 724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17, 373 41  Hluboká nad Vltavou


Fotoalbum