Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

V hlavní roli venkovská krajina – muzeum zve na výstavu fotografií Portrét krajiny – tisková zpráva

V hlavní roli venkovská krajina – muzeum zve na výstavu fotografií Portrét krajiny

 30. června 2021

Výstava portrét krajinyFotografka Irena Armutidisová představuje v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné cyklus barevných velkoformátových fotografií věnovaných krajině. Výstavu mají návštěvníci možnost zhlédnout od 2. července do 29. srpna 2021.

Irena Armutidisová zvolila obrazy míst svého bydliště v okolí Veverských Knínic, kraji Mrštíkovy Pohádky máje. Tematicky a formálně se dotýká světelných a atmosférických jevů v krajině, kterou důvěrně zná. Autorka minimalizuje krajinu na základní tvary, pracuje s plochou, barvou, atmosférou a náladou. Zachycuje krajinu neokázalou, kultivovanou, téměř banální, v níž základní, ale přesto pozoruhodnou úlohu hraje světlo a struktury vytvářené přirozeným posunem v čase. Vystavené fotografie je možné zařadit do kontextu klasické krajinářské školy. „Péče o krajinu je jedním z oborů resortu zemědělství a naše muzeum se mapování zemědělské krajiny dlouhodobě věnuje různými způsoby. Umělecký pohled je pro nás důležitý, je to jeden z aspektů, jak na krajinu pohlížet a jak je například vnímána lidmi, kteří v zemědělství nepracují,“  říká za Národní zemědělské muzeum náměstek pro muzeologii Pavel Douša.

Irena Armutidisová absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. V roce 2012 byla habilitována na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a od roku 2017 působí jako děkanka na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, kde je také pedagožkou ateliéru Reklamní fotografie. Dílo Ireny Armutidisové představuje vzájemné prolínání tvůrčí autorské fotografie a užité fotografické práce. Její fotografie uměleckých děl byly publikovány v domácích katalozích a monografiích, ale i v mnoha zahraničních publikacích. V umělecké fotografické tvorbě Ireny Armutidisové je několik klíčových témat, ke kterým patří akty, portréty a především krajina. Kromě vlastní fotografické a pedagogické práce zastává akademické funkce, aktivně se podílí na dění v soudobé fotografii, věnuje se kurátorské činnosti. V současné době spolupracuje s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, zde realizovala své fotografie ve veřejném prostoru. Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny v českých veřejných a soukromých sbírkách a zahraničních galeriích. 


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v  Ostravě. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Zahrada výhledů - střešní  terasa. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. V současnosti je zde k vidění také hlavní výstava sezony Lékaři rostlin, která představuje práci rostlinolékařů.

 

Více na www.nzm.cz.

 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Fotoalbum