Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Zažijte Noční směnu v Národním zemědělském muzeu! – tisková zpráva

Zažijte Noční směnu v Národním zemědělském muzeu! 

18. srpna 2021

Beseda s fotografem Jindřichem Štreitem, ukázky zemědělské techniky, chemické pokusy s mlékem i nonstop směna v pivovaru – to je program letošní Muzejní noci v Národním zemědělském muzeu Ostrava. V sobotu 28. srpna od 17 hodin až do půlnoci se mohou návštěvníci těšit na bohatý program plný zábavy i poznání.

Muzejní noc zahájí v 17 hodin volná prohlídka expozic Zemědělská technika, Depozitář potravin a Galerie českých potravin a výstav 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích, Jindřich Štreit a lidé v zemědělství.

Poodhalit Tajemství mléka návštěvníci mohou na programu, který je přichystán ve spolupráci s Ústavem analýzy a chemie potravin Univerzity Tomáše Bati. Od 17 do 20 hodin si mohou například zkusit odpovědět na otázky – Kolik mléka musím denně vypít? Je mléko zdravé? Kolik mléka je potřeba na výrobu jogurtu nebo sýru? Kdo nám krade vápník? A to během  aktivit jako jsou výroba sýřeniny pomocí kyselé hydrolýzy, měření povrchového napětí mléka pomocí potravinářského barviva a saponátu, zjišťování pH mléka v porovnání s ostatními nápoji, určování jeho senzorických vlastností či pátrání významu vápníku v mléce pro lidský organismus

Výstavu Jindřich Štreit a lidé v zemědělství v 18 hodin doplní BESEDA S JINDŘICHEM ŠTREITEM, kterou bude moderovat Jiří Siostrzonek, slezský sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Beseda bude vycházet z výstavy a témat zemědělství, člověk v krajině, zemědělské profese, životní styl vesnické komunity, vztah lidí k půdě, zvířatům, rituály a kulturní aktivity na vesnici v historii a dnes.

Od 20 do 24 návštěvníky čeká NOČNÍ SMĚNA nejen na poli, ale také v pivovaru. Které stroje o žních pracují i v noci? Dnes probíhají zemědělské práce nikoli výjimečně i v noci, včetně například setí. V expozici zemědělské techniky si po setmění můžete prohlédnout mlátičky a kombajny, které jsou podstatné pro efektivní sklizeň.

Co se děje v pivovaru po setmění? V pivovaru se vařilo nonstop, v nepřetržitém provozu jela varna a spilka. Na třísměnný provoz pracovala sladovna a stáčírna do lahví. Dále kotelna, strojovna a údržba. Práce v pivovaru měla i určitá specifika vycházející z povahových vlastní prvního sládka. Ten pedanticky vyžadoval čistotu v provozu a brzy ráno, často ještě za tmy, obcházel jednotlivé provozy a zjišťoval stav práce.

Nebude chybět ani opékání špekáčků a čepovaný Radegast před budovou Národního zemědělského muzea.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin. Provoz pobočky byl v září 2020 zahájen výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích.

Více na www.nzm.cz.

 

Kontakt:

Ivan Berger, ředitel

Tel.: 776 137 144

ivan.berger@nzm.cz

Vítkovice 3033, 703 00  Ostrava


Fotoalbum