Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Na zámku Ohrada čekají na návštěvníky Klenoty ornitologických sbírek – tisková zpráva

Na zámku Ohrada čekají na návštěvníky Klenoty ornitologických sbírek, obrazy Zdeňka Buriana i nově upravené nádvoří

7. května 2021

Klenoty ornitologických sbírekBěhem pandemie muzejníci kromě online programu připravovali novou sezonu, na zámku probíhaly stavební práce i úpravy expozic. Národní zemědělské muzeum Ohrada přivítá první návštěvníky v úterý 11. května. Zdravotníkům a záchranářům, kteří se podílejí na zvládání koronavirové krize, bude do konce roku umožněn vstup zdarma.

Hlavní výstava sezony Klenoty ornitologických sbírek představí největší vzácnosti z rozsáhlé ornitologické sbírky. Kromě původních schwarzenberských preparátů jsou zde vystaveny nejcennější muzejní dermoplastiky. Výstava je koncipována jako ukázka biotopu různých druhů ptactva zobrazených jako dioramata s typickým zastoupením flory a avifauny. K výstavě je připraven lektorský program pro školy Ptáci našich lesů.

V přízemí muzea vznikla miniexpozice devíti obrazů Zdeňka Buriana. Oleje a kvaše na téma Lov v pravěku pocházejí ze sbírek Národního zemědělského muzea. Malíř připravoval tuto sérii se svým souputníkem, paleontologem Josefem Augustou.

Za dohledu pracovníků památkové péče a odborných pracovníků muzea probíhá rekonstrukce dláždění nádvoří. „Návštěvníci se budou moci projít po nově vydlážděné středové cestě či si vyzkoušet repliky dobových dřevěných pump na dvou zámeckých studnách. Nádvoří také dostalo kompletní nové provedení dešťové kanalizace a odvodnění zpevněných ploch, i elektroinstalaci umožňující využití nádvoří pro pořádání společenských akcí,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Změny se přes zimu prováděly také v interiérech muzea. Při vstupu jsou nyní umístěny výstavní vitríny představující momenty z historie loveckého zámku i muzea a dílčích úprav se dočkala také expozice Rybářství.

Současné výstavy předznamenávají významné výročí 180 let od otevření veřejného lesnického a loveckého muzea. V Rybářské chodbě je nově umístěna výstava Cesty sbírek, která mapuje vznik i osudy sbírek Českého zemědělského muzea (1891) a Lesnického a loveckého muzea na Ohradě (1842). Kromě historických fotografií zde návštěvnici najdou přehlednou časovou osu událostí spojených s působením obou muzeí.

Nový lektorský program Listy našich dřevin se věnuje fotosyntéze a přitažlivou formou popisuje, jak fungují listy dřevin a proč se například na podzim zbarví do různých barev.

Kurátoři spolu s lektory muzea připravili také venkovní výukový program Pod korunami stromů, který se odehrává mezi staletými duby.

Malá galerie Ohrada zahajuje svou druhou sezonu výstavou Lesní stanoviště Aloise Mezery. Alois Mezera patří mezi naše nejvýznamnější fytocenology a lesnické botaniky a po celý svůj život se věnoval kresbám a ilustracím lesů. Také nadcházející výstavy v Malé galerii Ohrada se budou věnovat lesnickým tématům. Ta první s názvem Prales grafičky Lenky Falušiové je poctou práci lesmistra Josefa Johna a je připravena ke 100. výročí narození tohoto významného lesníka. Od poloviny srpna bude instalován soubor fotografií Heleny Görnerové Koně v lese.

Již tradičně se na návštěvníky těší také čapí rodina, která hnízdní na západní části budovy.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Více na www.nzm.cz

 

 

Kontakt:

Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada

Tel.: 724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17, 373 41  Hluboká nad Vltavou


Fotoalbum