Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Venkovní výstava o Národním hřebčíně Kladruby nad Labem – tisková zpráva

Venkovní výstava představí nejnovější UNESCO památku v Česku – Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Ostrava, 1. dubna 2021

Národní zemědělské muzeum Ostrava, vinou pandemie pro veřejnost zatím uzavřené, otevírá první venkovní výstavu nazvanou Starokladrubský kůň – historie dvorního hřebčína Kladruby nad Labem. Prostřednictvím 22 panelů představí kromě samotného plemene také historii hřebčína a tamní komponovanou krajinu, zapsanou v roce 2019 na Seznam světového dědictví UNESCO.

Výstava je před muzeem volně přístupná a veřejnost si ji může prohlédnout od středy 7. dubna.

Povýšení hřebčína na císařský dvorní hřebčín Rudolfem II., které proběhlo právě před více než 440 lety – roku 1579, znamenalo zásadní impuls pro chov starokladrubského koně, plemena s charakteristickým klabonosem, který byl určen pro ceremoniální účely. A spolu s chovem koně  se začala psát i historie jedinečné krajiny v okolí hřebčína. Unikátní krajinná kompozice plná pastvin, symetrických cest, alejí a slepých ramen Labe je jedinečným příkladem prostředí, které po několik staletí sloužilo pro chov a výcvik koní určených výhradně pro službu panovnickému rodu. Toto prostředí bylo po celou dobu soustavně přetvářené podle jasného estetického krajinářského záměru tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám chovu. Krajinu Kladrub citlivě doplňuje klasicistní architektura stájí, jízdáren a hospodářských budov. Od 10. července 2019 je Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Výstavu umístěnou před budovou Národního zemědělského muzea bude možné zhlédnout od středy 7. dubna. „Naše muzeum si nyní návštěvníci prohlédnout nemohou, proto se alespoň snažíme nabídnout jim zážitek formou venkovní výstavy,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ostrava Ivan Berger. 

Ve středu 7. dubna v 10 hodin přijedou výstavu neveřejně zahájit starokladrubští koně, které ve službě používá Městská policie Ostrava.

 

Městská policie Ostrava pořídila první dva koně tohoto plemene v roce 1997. Díky skvělým vlastnostem se osvědčili pro výkon služby. Jejich předností jsou především důstojný vzhled, klidná a vyrovnaná povaha, všestrannost a také výskyt běloušů v plemeni – Ostrava má ve znaku bílého koně.

K dnešnímu dni je ve stavu ostravské městské policie 12 policejních koní, z toho je 6 vraníků a 6 běloušů, průměrný věk stáda je 11 roků. Na území Ostravy je můžete potkat zejména v parcích, například  Komenského sadech, lesoparku Bělský les, lesoparku za VŠB, v chatových a zahrádkářských osadách, u povodí řek Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny nebo při zajišťování bezpečnosti na akcích.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin. Provoz pobočky byl v září 2020 zahájen výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích.

 

Více na www.nzm.cz.

 

 

Kontakt:

Ivan Berger, ředitel

Tel.: 776 137 144

ivan.berger@nzm.cz

Vítkovice 3033, 703 00  Ostrava


Fotoalbum