Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Mše svatého Eustacha za ochranu myslivců a lesníků – tisková zpráva

Mše svatého Eustacha za ochranu myslivců a lesníků

 15. září 2021

MšeV pondělí 20. září v 17 hodin, v den svátku svatého Eustacha, bude v hlavním sále loveckého zámku Ohrada sloužena mše za myslivce a lesníky, kterým je svatý Eustach patronem. Obřad doprovodí Jihočeští trubači i chrámový pěvecký sbor Bohuslav z Lišova.

Mši celebruje páter Cyril Tomáš Havel, představený Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. Duchovní rozměr mše doplní a sváteční atmosféru navodí Jihočeští trubači a Chrámový pěvecký sbor Bohuslav z Lišova. „Rádi bychom pozvali všechny, kdo si chtějí připomenout své blízké a známé z řad myslivců a lesníků, krásu mysliveckých tradic a prožít hezký podvečer na loveckém zámku Ohrada,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Drobná zámecká kaple byla v roce 1716 zasvěcena právě svatému Eustachovi, což dokládá i krásný oltářní obraz Vidění svatého Eustacha od vlámského malíře Pietra van Roye, zakoupený pro tuto kapli od hlubockého Mysliveckého bratrstva. Mše zde byly pravidelně slouženy až do roku 1937 a měly myslivcům a lesníkům zajistit ochranu jejich patrona při často nelehké a nebezpečné práci.

Svatý Eustach, původním jménem Placidus, byl významný římský šlechtic a vojevůdce. Žil v 1. století a byl známý jako zuřivý pronásledovatel křesťanů. Velmi rád chodil na lov a při jedné náročné štvanici zahlédl jelena na vrcholku skály se svítícím křížem mezi parohy. Toto zjevení ho přimělo ke křtu, změně jména a přivedlo ho na cestu křesťanské víry, pro kterou byl nakonec i s rodinou v roce 118 (120) upálen. Tolik podle legendy, díky níž se stal symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu a ochrany zvěře, tradic a mysliveckých obyčejů. Jeho kult se k nám dostal v 16. století. Později byl však překryt kultem svatého Huberta, který přišel s německou šlechtou a hlavně hrabětem Františkem Antonínem Šporkem.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Více na www.nzm.cz

 

Kontakt:

Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada

Tel.: 724 996 626

jiri.houdek@nzm.cz

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17, 373 41  Hluboká nad Vltavou


Fotoalbum