Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2021

Národní zemědělské muzeum bude mít novou pobočku na Výstavišti České Budějovice – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum bude mít novou pobočku na Výstavišti České Budějovice

27. srpna 2021

V rámci letošního agrosalonu Země živitelka proběhl v pátek 27. srpna v areálu výstaviště slavnostní poklep na základní kámen nové pobočky Národního zemědělského muzea. Akce se zúčastnili místopředseda vlády Karel Havlíček, ministr zemědělství Miroslav Toman a zástupci vedení Národního zemědělského muzea a Výstaviště České Budějovice. Nové muzeum bude zaměřeno zejména na rybářství, zemědělské stroje a lokální potraviny z jižních Čech. NZM u této příležitosti vyhlašuje veřejnou sbírku historických předmětů.

V areálu českobudějovického výstaviště vzniknou dva nové muzejní objekty, výstavní budovy spojené s odbornými pracovišti, vzdělávacími a konferenčními prostory a velkorysým návštěvnickým zázemím. Vzhledem k charakteru muzejních sbírkových předmětů a plánovanému konceptu prezentace půjde o dva samostatné pavilony nazvané VODA a ZEMĚ.

Pavilon Voda je plánován jako pomyslný svatostánek rybářství, který České republice, zemi rybníků a rybářů, dosud chybí. Připravují se moderní a živé expozice o všech oblastech rybářství od historie po současnost. Prezentována budou témata jako vodní hospodářství, velkochov ryb, rybářská technika i rybářství sportovní, zaměřuje se i na ochranu vodních toků i živočichů. Pavilon Země by se měl věnovat zemědělství a jeho hlavnímu smyslu, tedy výrobě potravin, ale i tématům nedílně spjatých s možnostmi obdělávaní půdy v příštích desetiletích, tedy udržitelnost, hospodárnost, ekologie. „Vybudování nových prostor Národního zemědělského muzea v Českých Budějovicích je součástí modernizace areálu Výstaviště, které by se mělo stát multifunkčním centrem. Mělo by sloužit k pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí a celý areál by měl celoročně sloužit veřejnosti. Věřím, že expozice muzea pomohou návštěvníky seznámit s významem a důležitostí zemědělství a potravinářství. Určitě je to potřeba, protože jde o strategická odvětví, kterých by si společnost měla vážit“, říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nový objekt Národního zemědělského muzea bude sloužit jako multifunkční zařízení umožňující podporu nejrůznějších odborných, společenských, obecně prospěšných, edukačních a volnočasových aktivit obyvatel Českých Budějovic a okolí. Kromě expozic a výstavních prostor zde jsou plánovány lektorské učebny a dílny, studovny pro veřejnost, konferenční sál, kavárna, zelená střešní terasa s možností posezení, prostory pro rodiče s dětmi. „Výstavba nové pobočky Národního zemědělského muzea v areálu Výstaviště České Budějovice je skvělým počinem a jsme za to opravdu upřímně rádi. Výstaviště se ještě více otevře veřejnosti a věřím, že bude cílem daleko více návštěvníků z celého Česka i nejbližších sousedních zemí," říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Martin Karban.

Muzeum také bude prezentovat zemědělské stroje a potravinářské produkty regionu, jako jsou například Budvar, Madeta, Rybářství Třeboň, Agrostroj Pelhřimov aj. Zámek Ohrada v této souvislosti rozvine své původní poslání, opět se stane muzeem lesnictví a myslivosti, které je svého druhu jedním z nejstarších na světě. Zamýšlené expozice vycházejí z podsbírek muzea a kladou důraz na soulad mezi hospodářským pokrokem, tvorbou krajiny a zachováním přírody s ohledem na regionální specifika jižních Čech. „U příležitosti stavby naší nové pobočky vyhlašujeme veřejnou sbírku historických předmětů. Veřejnost tak má možnost se spolupodílet na vzniku muzea od samého začátku. Na veletrh Země živitelka vozíme každý rok historické zemědělské stroje a zájem návštěvníků je obrovský. Věříme, že je to předzvěst toho, že nové muzeum si zde najde své příznivce,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

Záměr na vybudování muzea, který je představován ve vizualizaci, ukazuje možnou podobu a funkční uspořádání dvojice plánovaných objektů. Jedná se pouze o ilustrační vizualizace pro lepší představu veřejnosti. Připravilo je studio Arpema, s. r. o., architektů Petra Malinského a Gabriely Hosákové. Projektová dokumentace bude řešena formou veřejné zakázky, která bude vyhlášena v roce 2022.

Veřejná výzva – Národní zemědělské muzeum vyhlašuje veřejnou sbírku zemědělských strojů a náčiní.

Máte ve sklepě na půdě nebo ve stodole staré historické zemědělské stroje nebo náčiní? Nepoužíváte je, ale rádi byste, aby o ně bylo odborně postaráno a byly uchovány pro další generace? Věnujte je do Sbírky našeho muzea! Pomůžete tak doplnit náš sbírkový fond.

Veřejná sbírka se týká zejména historických zemědělských strojů větších rozměrů, zajímá nás ale i drobnější zemědělské náčiní. Přijímáme hlavně traktory, parní a secí stroje, větrné motory, turbíny, mlátičky, oradla, čistící mlýnky a podobně. Zajímají nás ale i menší kusy, jako jsou rybářské sítě, vrše, pruty a další řemeslné nářadí a náčiní. Oceníme historické věci i naprosté unikáty, které se vymykají sériové výrobě.

Naše veřejná sbírka je vyhlášena do konce roku 2021. Pokud se rozhodnete zapojit, vyfoťte prosím nabízený předmět, sepište jeho krátký popis a spolu s kontakty na vás zašlete na emailovou adresu verejnasbirka@nzm.cz. Pro dárce máme připravené drobné dary i vstupenky do muzea.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz

 

FOTOGRAFIE KE STAŽENÍ V TISKOVÉ KVALITĚ ZDE.


Fotoalbum