Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2022

Fotografická výstava přiblíží studentskou tvorbu i současné zemědělství – tisková zpráva

Fotografická výstava přiblíží studentskou tvorbu i současné zemědělství

 6. května 2022

Fotografická výstava přiblíží studentskou tvorbu i současné zemědělství, autor fota K. JanešNárodní zemědělské muzeum zve na fotografickou výstavu studentů Ateliéru reklamní fotografie Vysoké školy Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy kreativní komunikace v Praze. Studenti pomáhali s fotografickou dokumentací současného zemědělství pro potřeby Fotoarchivu muzea. Výstava Studenti fotografují zemědělství je ke zhlédnutí do 31. června.

Veřejná vernisáž se koná v úterý 10. května v 17 hodin v budově NZM Praha.

 

V loňském roce byly ke spolupráci osloveny dvě vysoké školy, které zajišťují terciární vzdělání v oboru fotografie, ve snaze osvěžit přístup k fotografické dokumentaci zemědělství pohledem mladých studentů a rozšířit možnosti obrazového vyjádření zemědělské tematiky. Výběr snímků se stal součástí Sbírky Národního zemědělského muzea. „Mám radost, že experiment oslovit pro náš dokumentární projekt místo zkušených profesionálů studenty fotografie dopadl velmi úspěšně. Díky nasazení studentů i jejich pedagogů se otevřela řada originálních témat a vzniklo mnoho zajímavých fotografií, které jsou novým impulsem pro náš Fotoarchiv,“ říká kurátorka Národního zemědělského muzea Michaela Zeinerová Brachtlová.

Studenti Vysoké školy Tomáše Bati ve Zlíně, Ateliéru reklamní fotografie, pracovali na projektu v rámci semestrální práce. Témata, z nichž mohli vybírat, byla formulována na základě konzultací muzea a pedagogů. Vznikly soubory s náměty, které ve Fotoarchivu doposud nejsou podchyceny. Jsou to například fotografie nejmodernějších zemědělských robotů Jana Blažeje nebo série věnující se fenoménu Dumpster diving Kateřiny Bébrové. Ve Fotoarchivu budou nově mimo jiné záběry z chovu pštrosů Kateřiny Lebedové a městského včelaření od Jany Pohankové. „Byli jsme mile překvapeni, že se studenti ujali úkolu s nadšením. Navíc se zdá, že si při práci na projektu uvědomovali význam péče o krajinu a udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou. Výsledky jsou důkazem, že se poctivě zamýšleli nad významem zemědělství pro naši společnost i nad jeho současnými podobami,“ dodává Michaela Zeinerová Brachtlová.

Několik fotografů Vysoké školy kreativní komunikace v Praze oslovila situace v českých lesích. Irena Bártíková se dokumentaci stavu lesů na Vysočině věnuje již od roku 2016, kdy se začala projevovat kůrovcová kalamita. Její fotografie (resp. video) z výšky dávají představu o nečekaném rozsahu této pohromy. Karel Komorous fotografoval práci v lesích na Rakovnicku, Daniel Kunc zase v lesích na Náchodsku. Jan Frýba se zaměřil na konfliktní soužití člověka a vlka na Broumovsku. Kryštofa Janeše zaujalo moderní hydroponické pěstování bylinek a zeleniny ve městě a Michaela Mrázková zdokumentovala naopak tradiční hospodaření a práci s chmelem. Lukáš Kopecký si k fotografování vybral krajinu na Mostecku, která prochází postupnou rekultivací po ukončení těžby hnědého uhlí.

Národní zemědělské muzeum pracuje od roku 2018 na dlouhodobém projektu fotografické dokumentace současného zemědělství. Podsbírka Fotoarchiv, ve které se získaný materiál shromažďuje, tvoří obrazovou základnu pro vědeckou, popularizační i edukativní činnost muzea. Výsledky každoroční práce oslovených fotografů muzeum prezentuje veřejnosti také formou výstavy. Zemědělská tematika je tak rozsáhlá, že stěží lze obsáhnout všechny oblasti. V posledních letech zažívá zemědělství překotné změny – nástup nových výrobních postupů a trendů v pěstování plodin i chovu užitkových zvířat. NZM se snaží zachytit co možná nejvíce aspektů současného zemědělství i jeho zásadních proměn, které s použitím moderních technologií přicházejí.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Zahrada výhledů - střešní  terasa. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. V současnosti je zde k vidění také hlavní výstava sezony Lékaři rostlin, která představuje práci rostlinolékařů.

 

Více na www.nzm.cz.

 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Fotogalerie z výstavy Studenti fotografují zemědělství