Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2022

Zázraky šlechtění: Přednáškový cyklus Z(věda)ví letos bude o pokroku v genetice, domácích mazlíčcích i pivu – tisková zpráva

Zázraky šlechtění: Přednáškový cyklus Z(věda)ví letos bude o pokroku v genetice, domácích mazlíčcích i pivu

 4. listopadu 2022

Zázraky šlechtění: Přednáškový cyklus Z(věda)ví letos bude o pokroku v genetice, domácích mazlíčcích i pivuBouráme mýty, prezentujeme fakta. I v letošním roce Národní zemědělské muzeum připravilo cyklus vzdělávacích přednášek Z(věda)ví, tentokrát s názvem Zázraky šlechtění. U příležitosti 200. výročí narození G. J. Mendela jsou přednášky věnovány zemědělskému šlechtění a novým poznatkům z oblasti genetiky. O výsledcích výzkumů i zemědělské praxe se posluchači mohou dozvědět od 3. listopadu do 1. prosince v NZM Praha.

Přednášky probíhají většinou ve čtvrtek od 17 a 18 hodin v Národním zemědělském muzeu Praha a vstupné je zdarma. Probírat se budou koně, réva vinná, chmel, domácí mazlíčci anebo oblíbené okrasné květiny. Řešit se budou i etická dilemata, která s sebou moderní šlechtitelské techniky či módní trendy přinášejí.

10. 11. 2022  Epigenetika – za co mohou geny a za co zkušenosti rodičů? Jak vysoká je daň za roztomilost domácích mazlíčků?

Některé vlastnosti nemusí být kódovány v nukleových kyselinách (DNA, RNA), a přesto se přenáší. Jak je to možné? Dozvíte se od Ing. Luďka Bartoše, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby. Ve druhé části přednášky si budeme povídat s Ing. Helenou Chaloupkovou z České zemědělské univerzity o šlechtění za hranice životaschopnosti. Jaké jsou důsledky šlechtění zvířat pro uspokojení módních trendů?

17:00 Luděk Bartoš: Epigenetika – zmatení pojmů?

18:00 Helena Chaloupková: Temné stránky roztomilosti

  

24. 11. 2022  Proč mají moderní šlechtitelé ovoce rádi staré odrůdy ovocných stromů a k čemu je dobré mít genofondový sad. Co jsou to genetické nůžky a proč s nimi v Evropě nestříháme.

O  využití znalostí a zájmu o genové zdroje ovocných plodin a jejich místě ve vývoji šlechtění na rezistenci a kvalitu plodů bude přednášet prof. Dr. Ing. Boris Krška z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech. Z Ústavu experimentální botaniky vystoupí v NZM Mgr. Tomáš Moravec, PhD., který promluví o nových technikách šlechtění rostlin, které nám mohou pomoci se adaptovat na měnící se klima.  

17:00 Boris Krška: Využití genových zdrojů ovocných dřevin ve šlechtění a praxi

18:00 Tomáš Moravec: Nové techniky šlechtění rostlin – dostanou v Evropě šanci?

 

29. 11. 2022  Jak bude rýnský ryzlink a plzeňské pivo chutnat za sto let? O úskalích, které šlechtitelům révy vinné a chmele přináší dnešní doba, a odrůdách, o kterých jste ještě neslyšeli.

S Ing. Radkem Sotolářem, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně se podíváme na odrůdy révy vinné odolné vůči houbovým chorobám. K čemu jsou nám tyto tzv. PIWI odrůdy dobré? A víno doplní další tekuté zlato – o tradičním pěstování chmele, které se v Česku neustále rozvíjí a registruje nové odrůdy, bude přednášet Ing. Josef Patzak, Ph.D., z Chmelařského institutu.

17:00 Radek Sotolář: Šlechtění révy na odolnost nejen k houbovým chorobám – PIWI odrůdy

18:00 Josef Patzak: Šlechtění chmele: Klony útočí aneb Jak svět k poloranému červeňáku přišel…

 

1. 12. 2022  O kráse zářivých dam z Průhonického parku

Řeč není o ženách, ale o pivoňkách a denivkách. Pivoňky patří k nejdéle pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám, podobně také denivky. Jak se rozvíjí šlechtitelský potenciál trvalek a jaké jsou jejich moderní odrůdy, odpřednáší RNDr. Pavel Sekerka a Markéta Macháčková z Botanického ústavu AV ČR, Průhonice.

17:00  Pavel Sekerka: Historie pivoněk

18:00 Markéta Macháčková: Denivky, jak je neznáme – od botanických druhů k novinkám ve šlechtění 

 

Další informace naleznete na webu Národního zemědělského muzea: https://www.nzm.cz/aktuality/nenechte-si-ujit-prednasky-zazraky-slechteni-z-cyklu-zvedavi

----------------------

Projekt přednášek Zázraky šlechtění probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. V roce 2022 si Národní zemědělské muzeum řadou akcí a výstav připomíná významného českého přírodovědce Gregora Johanna Mendela, od jehož narození v červenci uplyne 200 let. Hlavní výstavou sezony NZM je Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství.

 

Více na www.nzm.cz

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz

www.nzm.cz  │  facebook  │  twitter  │  instagram


Tisková zpráva a foto ke stažení