Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2022

Nová výstava představí světový klenot – Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem – tisková zpráva

Nová výstava představí světový klenot – Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

15. září 2022

Nová výstava představí světový klenot – Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad LabemVýstava prezentuje vznik a vývoj krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem, jež je od roku 2019 zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO.

Výstava je společným dílem Národního zemědělského muzea a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a vznikla ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Ke zhlédnutí bude do 1. února 2023.

Na čtyřiceti výstavních panelech umístěných v Národním zemědělském muzeu v Praze je postupně představena krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem. Jednotlivé panely se věnují přírodním charakteristikám a specifikům krajiny a hodnocení krajinného rázu. Jistým ozvláštněním je pohled na krajinu prostřednictvím geomantie, oboru zabývajícího se vyhledáváním neviditelných projevů Země, které příznivě ovlivňují život na této planetě.

Nejstarší historie krajiny je zasazena do širšího dějinného kontextu s přesahem do zahraničí. Prezentovány jsou nejvýznamnější milníky v dějinách hřebčína, jako byly například povýšení hřebčína na hřebčín dvorský císařem Rudolfem II. v roce 1579 či barokní přestavby a úpravy hřebčína v 17. a 18. století. Pozornost je věnována hlavně vrcholnému období krajinných úprav, které se odehrály v první polovině 19. století, a uplatněným zahradně-architektonickým principům. Součástí výstavy je preparát starokladrubského hřebce Rudolfo Curiosa V. (1999–2021), velkoformátová letecká fotografie krajiny a promítaný dokument o krajině.

K výstavě je vydán obsáhlý tištěný česko-anglicko-německý katalog, který podrobněji přibližuje prezentovaná témata.

Výstava Národního zemědělského muzea a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze je jedním ze závěrečných výstupů stejnojmenného výzkumného projektu, který byl financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury. Řešen byl v letech 2020 až 2022 a jeho hlavním cílem bylo popsat účel, vznik a dějinné etapy této světově unikátní krajiny zapsané od roku 2019 v Seznamu světového dědictví, posoudit dochované dílo, vymezit jeho kulturní hodnoty a stanovit efektivní metody jejich uchování a prezentace, které budou využitelné také v obdobných částech našeho kulturního dědictví. Cílem bylo také popsat tradované metody výcviku kočárových koní starokladrubského plemene, včetně stanovení způsobu jejich zachování.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. V roce 2022 si Národní zemědělské muzeum řadou akcí a výstav připomíná významného českého přírodovědce Gregora Johanna Mendela, od jehož narození v červenci uplynulo 200 let. Hlavní výstavou sezony NZM je Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství.

 

Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz

www.nzm.cz  │  facebook  │  twitter  │  instagram


výstava Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem