Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2022

Národní zemědělské muzeum zopakuje oblíbený seriál přednášek o dějinách zahradního umění – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum zopakuje oblíbený seriál přednášek o dějinách zahradního umění

 11. ledna 2022

Nový pohled na dějiny zahradního uměníOd 18. ledna do 5. dubna se v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné uskuteční cyklus deseti přednášek věnovaných dějinám zahradního umění. Generální ředitel muzea Zdeněk Novák představí nejen profesi zahradních architektů, ale především historii a zajímavosti vývoje tvorby zahrad u nás i ve světě. Přednášky z cyklu Nový pohled na dějiny zahradního umění probíhají vždy v úterý od 17 do 19 hodin a vstup je zdarma.

Umění komponovat krásnou a dlouhověkou zahradu je jedno z nejtěžších. I proto bývalo vynikajících zahradních architektů málo, mnohem méně než malířů, sochařů nebo architektů. Geniální zahradní architekti totiž museli pracovat se všemi uměleckými obory. Museli být architekty, když tvořili prostor zahrady a navrhovali do ní drobné i větší stavby. Museli být sochaři, když modelovali její terén, malíři, když sesazovali různé tvary a barvy rostlin, i hudebníky, když přemýšleli o hudbě peřejí a fontán. Mysleli také na pohodlí návštěvníků při budování cest, ramp a schodišť. A hlavně museli znát nekonečné množství druhů a odrůd rostlin, jejich vlastnosti a požadavky na stanoviště, stejně jako požadavky ostatních živých stvoření, která zahradu zkrášlují a oživují - motýlů, ptáků a vybraných zvířat.

Nejvíce se k jejich umění blíží scénografie. Podobně jako o divadle se dá také o zahradě říct, že je obrazem světa. „Inspirací pro tvorbu zahrad byly spíše sny než skutečné vzory. Sen o Ráji, představa visutých zahrad Semiramidiných nebo představa o zahradách čínských,“ říká Zdeněk Novák.

Autorovi přednášek, současnému generálnímu řediteli Národního zemědělského muzea, Zdeňku Novákovi se postupně podařilo prosadit naše nejvýznamnější zahrady a kulturní krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO. Na přednáškách se posluchači dozvědí, proč na Seznam UNESCO patří a v čem ve srovnání s ostatními světově významnými zahradami nebo krajinami vynikají. „Můj pohled na dějiny zahradního umění je trochu jiný, než jak jej popisují dostupné učebnice a odborné publikace, které většinou vycházejí z dějin architektury. Možná i proto budou pro posluchače přenášky zajímavé,“ dodává Zdeněk Novák.

Cyklus přednášek Nový pohled na dějiny zahradního umění doprovázených obrazovou dokumentací posluchačům vysvětlí, z čeho se zahrada skládá a jak k ní v dějinách tvůrci přistupovali. Jak historické zahrady předjímaly dnešní světové výstavy, zábavní parky a zážitky zprostředkované současnými technologiemi.

Zdeněk Novák je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historie zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, kterou zastupoval jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny. Cyklus přednášek vznikl za podpory z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

 

Seznam přednášek:

18. 1. Zahrada a její nesmrtelní obyvatelé

25. 1. Ráj a zahrady související

  1. 2. Italské zahrady humanismu a renesance

22. 2. Francouzské zahrady absolutismu I.

  1. 3. Francouzské zahrady absolutismu II.

  8. 3. Zahrada anglická, zahrada čínská a japonská

15. 3. Zahrada rokoková a anglo-čínská

22. 3. Zahrada krajinářská a přírodně krajinářská

29. 3. Zahrada malířsko-krajinářská

  5. 4. Zahrady 20. století

 

Přednášky probíhají vždy v úterý od 17 do 19 hodin v přednáškovém sále v přízemí pražské budovy muzea. Vstup je zdarma.


Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Zahrada výhledů - střešní  terasa. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. V současnosti je zde k vidění také hlavní výstava sezony Lékaři rostlin, která představuje práci rostlinolékařů.

Více na www.nzm.cz.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Fotoalbum


Tisková zpráva a foto ke stažení