Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Lýkožrout smrkový: pohroma lesa – tisková zpráva

Lýkožrout smrkový je pohromou lesa. Nová výstava seznamuje s lesními kalamitami v historii i současnosti

Lýkožrout smrkový - pohroma lesa, Národní zemědělské muzeum Ohrada

27. září 2019

Národní zemědělské muzeum Ohrada připravilo výstavu nazvanou Lýkožrout smrkový – pohroma lesa. Na příběhu tří generací lesníků seznamuje návštěvníky s kalamitami způsobenými kůrovcem, které postihly naše lesy. Návštěvníci ji mají možnost zhlédnout do 31. října.

V současné době čelí čeští lesníci rozsáhlé apokalypse v našich lesích. Sucho oslabilo porosty hospodářských lesů a smrkové porosty jsou decimovány lýkožroutem smrkovým a dalšími druhy kůrovců. Lýkožrout smrkový je v současné době nejnebezpečnějším škůdcem našich lesů. Výstava je zajímavá nejen ukázkami muzejních sbírkových předmětů, které se vztahují k biologii a metodám boje s tímto škůdcem, ale také vypráví příběh současnosti i minulosti kůrovcových lesních kalamit na pozadí tří lesnických generací. Zpracovaný přehled historických kalamit, ukázky z odborné literatury a dobové fotografie poučí návštěvníky o dlouhodobém boji lesníků o zdravé hospodářské lesy. „Chceme ukázat kůrovce jako velmi invazivního škůdce lesa, k němuž je nutné přistupovat jako k nemoci, která ohrožuje samotnou podstatu života lesa,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Na výstavě je použit jeden celý strom napadený lýkožroutem smrkovým, a tak je zde možné objevovat škodlivé působení tohoto brouka pod kůrou smrku. „Je důležité, aby lidé znali nejen současné titulky z médií o kůrovcové kalamitě nebo naivní představy obránců bezzásahovosti, ale také práci lesníků v době rozsáhlé kalamity, která ohrožuje podstatu našich lesů. Poučeni naší výstavou snad pochopí, proč musíme co nejdříve obnovit naše hospodářské lesy. Neboť, jak zní podtitul naší výstavy, jedině zásah proti epidemii je účinný,“ zdůrazňuje autor výstavy, lesník Václav Kinský.

K výstavě je připraven lektorský vzdělávací a výukový program pro školní kolektivy, na kterém děti mohou objevit kus poznání o kůrovci i boji lesníků s tímto škůdcem. Výstava v Národním zemědělském muzeu na Ohradě nenechá návštěvníka klidným a třeba i inspiruje k účasti na obnově našich lesů, postižených nebývalou pohromou.

Výstava je věnována práci předchozích lesnických generací, se zvláštní připomínkou odborné činnosti prof. RNDr. Ing. Antonína Pfeffera, DrSc., vynikajícího českého entomologa, lesníka a spisovatele.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Kontakt:

Jana Melcrová

zástupkyně ředitele pobočky Ohrada

Národní zemědělské muzeum

tel.: 728 229 745       

jana.melcrova@nzm.cz


Výstava Lýkožrout smrkový – pohroma lesa, Národní zemědělské muzeum Ohrada (foto v tiskové kvalitě ke stažení v zip souboru níže)