Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Sezona 2019 na Kačině – tisková zpráva

Zámek Kačina zve na sezonu plnou akcí a výstav

Sezona 2019 na Kačině26. března 2019

Letošní sezona v Národním zemědělském muzeu Kačina začíná už 30. března a přináší celou řadu novinek. Kurátoři muzea českého venkova chtějí navázat na loňskou zatím nejúspěšnější sezonu, kdy zámek navštívilo téměř 80 tisíc návštěvníků. Pro tento rok oživili stávající expozice a připravili několik nových výstav a tematických akcí.

Pro návštěvníky Kačiny je velmi atraktivní suterén zámku, kde se prezentuje hospodářské zázemí, tedy zámecká kuchyně, vinný sklep, lednice či konírna. Od letošní sezony je nově otevřena také expozice zámecké truhlárny. Tento prostor byl pro účely truhlárny určen původními majiteli zámku už při projektování, kdy Chotkové počítali s tím, že zámecké zařízení bude nutno udržovat. Vzhledem k pozdějšímu nedostatku financí tu však zámečtí truhláři vyráběli také řadu stavebních prvků, například okna, dveře, žaluzie, ale i část parket a některé kusy jednoduššího nábytku určeného především pro provozní prostory a pro byty služebnictva.

Doplňková expozice Mlýny na Novodvorském panství ukazuje, že mlýny patřily spolu s kovárnami k nejstarším technickým budovám a prvním nezemědělským profesím na venkově. Na Novodvorském panství je prokázána existence mlýnů již od středověku. Část mlýnů provozovala sama vrchnost a část z nich dala do dědičného nájmu mlynářům, ať již svobodného nebo poddanského původu. Mlýny musely povinně mlít obilí z panských polí a majitelům panství přinášely na svatého Jiří a svatého Havla pravidelné poddanské dávky. Pro Chotky samotné byly mlýny především zdrojem poddanských dávek a peněz z pronájmu.

Na úspěšnou výstavu Království včel navazuje výstava věnovaná říši hmyzu nazvaná Mravenčení aneb Velmi křehké vztahy. Představuje zajímavosti o soužití mravenců a rostlin a k vidění jsou na ní nejrůznější způsoby symbiózy a parazitismu hub, bylin a dřevin. Ve vitrínách jsou prezentovány tropické rostliny, které nabízejí úkryt pro mravence a žádají za to ochranu. Část výstavy je dokonce pojata jako hmatová, a tak si lze osahat lišejníky a pahlízy orchidejí vytvořené jako ubytovny pro mravence, z užitkových rostlin třeba klasy rýže či čerstvou bavlnu. „V letošním roce se kromě nabídky zajímavých víkendových akcí snažíme soustředit zejména na náš zámecký park. Ten je unikátní ukázkou zahradnického umění své doby, významnou přírodní lokalitou a domovem řady vzácných živočichů, zejména hmyzu. Kromě otevření nové naučné stezky o broucích a motýlech jsme na Kačině připravili také výstavu věnovanou právě hmyzí říši,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša.

V zámeckém parku vznikne nová naučná stezka Ze života hmyzu, projekt podporovaný grantem z programu TPCA – Pro zelené Kolínsko. Stezka hravou formou přibližuje malým i dospělým návštěvníkům kačinský park, který je významnou přírodní lokalitou. Žije zde mnoho vzácných, zákonem chráněných druhů hmyzu, zejména brouků a motýlů, které malým i velkým návštěvníkům představí osm naučných panelů. Texty a obrázky hmyzu připravil entomolog Tomáš Veverka a dřevěné modely hmyzu v nadživotní velikosti pak řezbář Matěj Holub. Kačinský park je vyhlášen přírodní památkou a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu. Slavnostní otevření stezky proběhne v pondělí 29. dubna.

Zámek Kačina i letos nabízí celou řadu návštěvnických a vzdělávacích programů. Sezonu zahajujeme programem pro školy Mlynáři a pekaři, který navazuje na novou expozici o mlýnech. 

 

Už 13. dubna se mohou návštěvníci těšit na akci Kačina dokořán, tentokrát formou prohlídek nepřístupných prostor Kačiny, zejména unikátního chotkovského zámeckého divadla. Součástí Zámecké poutě Rudolfa Chotka v neděli 28. dubna bude i oblíbená výstava orchidejí. Červen nabídne v sobotu 8. 6. program v rámci Víkendu otevřených zahrad, na který naváže Muzejní noc s několika videomappingovými projekcemi na fasádu zámku, připravenými ve spolupráci s univerzitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Od 14. do 16. června se chystá kačinský malý divadelní festival MAKAČÍNO, v rámci kterého se představí například pražské divadlo Minor, Geisslers Hofcomoedianten či Kočovné divadlo Rózy Blechové.

V letních měsících proběhnou příměstské tábory a celé prázdniny se ponesou ve znamení zábavy pro děti i dospělé. Opět nebudou chybět divadelní a hudební představení a na konci srpna hudební festival, Hradozámecká noc a rodinný festival Kefír. Závěr prvního týdne školního roku si mohou nejen rodiče s dětmi zpestřit v sobotu 7. září návštěvou Vinobraní a dožínek na Kačině. Zámecké jezdecké slavnosti a Hubertova jízda se letos konají 5. října. Poslední dvě akce nabízejí výjimečnou příležitost zámek navštívit i mimo návštěvnickou sezonu, jsou jimi Zámecké čajování a 1. prosince Advent na zámku s oblíbenou výstavou Betlémy na zámku a v podzámčí.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum na zámku Kačina mapuje především historii českého venkova, expozice představuje vývoj hospodářského zázemí zámku. Samotný zámek Kačina je českým empírovým klenotem, návštěvníkům nabízí jedinečné interiéry, jako je chotkovská knihovna, divadlo nebo lékárna.

 

Kontakt:

Pavel Douša, ředitel pobočky

Tel.: 724 412 266, pavel.dousa@nzm.cz 

Národní zemědělské muzeum Kačina

Svatý Mikuláš 51

284 01 Kutná Hora