Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Ostravská muzejní noc – tisková zpráva

Ostravská muzejní noc přiblíží, Jak se staví muzeum!

Národní zemědělské muzeum Ostrava30. května 2019

V sobotu 8. června od 19 hodin do půlnoci budou v Národním zemědělském muzeu Ostrava probíhat večerní komentované prohlídky nazvané Jak se staví muzeum? Návštěvníci se seznámí s vizí architekta Josefa Pleskota a se zaměřením budované pobočky muzea, která bude další z kulturních institucí v Dolní oblasti Vítkovice.

Ve druhé polovině loňského roku započaly práce na adaptaci dvou továrních hal bývalé veronikárny a skladu žáruvzdorného materiálu z počátku 20. století na moderní muzeum. Přestavba má zachovat ráz průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovice a zároveň zajistit technické požadavky na ochranu a prezentaci sbírek Národního zemědělského muzea. Ostravská muzejní noc v Národním zemědělském muzeu přináší možnost vidět proces výstavby tohoto depozitárně-expozičního objektu muzea a být svědky realizace architektonického návrhu Josefa Pleskota a Milana Šramla, kteří se v minulosti podíleli na řadě řešení v Dolní oblasti Vítkovice. „Jde o mimořádnou a poslední příležitost vidět původní haly, než se promění v moderní prostory. Věříme, že v příštím roce už návštěvníky přivítáme v nově otevřených expozicích a budou si moci udělat srovnání,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ostrava Ivan Berger.

Součástí prohlídky bude krátké ohlédnutí za stavebním procesem, který již několik měsíců probíhá. Délka prohlídky je 30 minut, maximální kapacita jedné komentované prohlídky je 20 osob. Prohlídky se konají v 19, 20, 21, 22 a 23  hodin a jsou zdarma. Vstup na staveniště je povolen jen s průvodcem, návštěvníci budou procházet po předem stanovené trase a je nutné dbát pokynů průvodce. Ochranné pomůcky (přilby a vesty) budou k dispozici na místě. Prohlídky začínají před vstupem do bývalého skladu žáruvzdorného materiálu, GPS: 49.8215583N, 18.2808844E .

 

Nutná rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Kontakt:

Ivan Berger, ředitel

Národní zemědělské muzeum Ostrava

Tel.: 776 137 144       

ivan.berger@nzm.cz


Národní zemědělské muzeum Ostrava (fotografie z 14. 3. 2019)