Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Nová sezona v NZM – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum zve na výlety na své pobočky v regionech

Národní zemědělské muzeum, sezona 201925. března 2019

Kromě hlavní výstavní budovy v Praze na Letné provozuje Národní zemědělské muzeum také několik poboček v regionech – zámky Kačina a Ohrada, muzeum zemědělské techniky v Čáslavi a pobočky ve Valticích a Znojmě. Na všech čeká  v letošní sezoně návštěvníky řada novinek, výstav a víkendových akcí. Letos bude také dokončena stavba nového muzea v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě.

Zámek Kačina zve na sezonu plnou akcí a výstav

Letošní sezona na zámku Kačina začíná už 30. března a přináší celou řadu novinek. Pro tento rok kurátoři oživili stávající expozice a připravili několik nových výstav a tematických akcí. V návštěvnicky atraktivním suterénu zámku je nově otevřena expozice zámecké truhlárny. Doplňková expozice Mlýny na Novodvorském panství ukazuje, že mlýny patřily spolu s kovárnami k nejstarším technickým budovám a prvním nezemědělským profesím na venkově. Na úspěšnou výstavu Království včel navazuje další výstava věnovaná říši hmyzu nazvaná Mravenčení aneb Velmi křehké vztahy. V zámeckém parku vznikne nová naučná stezka Ze života hmyzu, která hravou formou přibližuje malým i dospělým návštěvníkům kačinský park, který je významnou přírodní lokalitou. Slavnostní otevření stezky proběhne v pondělí 29. dubna. „Činnost našeho muzea je skutečně rozsáhlá, kromě řady akcí a výstav, které každý rok chystáme, klademe důraz také na práci vědeckou a publikační. Mezi významné kroky patří také nové lektorské programy, které jsme připravili pro školáky všech věkových skupin na pobočkách v Praze, Kačině a Ohradě,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Už 13. dubna se mohou návštěvníci těšit na akci Kačina dokořán, tentokrát formou prohlídek  nepřístupných prostor Kačiny, zejména unikátního chotkovského zámeckého divadla. Součástí Zámecké poutě Rudolfa Chotka v neděli 28. dubna bude i oblíbená výstava orchidejí. Červen nabídne Víkend otevřených zahrad, na který naváže Muzejní noc s několika videomappingovými projekcemi na fasádu zámku, a také malý divadelní festival MAKAČÍNO. V letních měsících proběhnou příměstské tábory a opět nebudou chybět divadelní a hudební představení a na konci srpna hudební festival, Hradozámecká noc a rodinný festival Kefír. Září je možné si zpestřit návštěvou Vinobraní a dožínek na Kačině. Zámecké jezdecké slavnosti a Hubertova jízda se letos konají 5. října. Poslední dvě akce nabízejí výjimečnou příležitost zámek navštívit i mimo návštěvnickou sezonu, jsou jimi Zámecké čajování a v prosinci Advent na zámku.

Brány loveckého zámku Ohrada se otevírají 1. dubna

Muzeum myslivosti, lesnictví a rybářství zahájí sezonu výstavou fotografií exotických zvířat nazvanou Do divočiny. Autory souboru velkoformátových fotografií exotických zvířat jsou otec a syn, Vladimír Čech starší a mladší. Výstava Do divočiny potrvá na Ohradě až do 27. července, je umístěna v Rybářské chodbě.

Nově na nádvoří zámku čekají návštěvníky, především rodiče a děti, herní prvky zaměřené na poznávání přírody, především lesa a lesních zvířat. Interaktivní zábavu nabízí i úspěšná výstava Les pramenů, kde vypravěč poutavým způsobem vtáhne návštěvníky do lesního prostředí a společně s nimi svým vyprávěním a hrou odhalí jeho tajemství. V expozici věnované myslivosti  je novým unikátním exponátem dermoplastika losice. V loveckém sále si mohou návštěvníci prohlédnout velká plátna štvanic od dvorního schwarzenberského malíře Johanna Georga Hamiltona. Originály vytvořil přímo pro zámek Ohrada v letech 1709–1721 a do sálu byly navráceny v podobě kopií v roce 2018. Další novinkou muzea lesnictví, myslivosti a rybářství je nabídka lektorských programů, které jsou poskytovány celoročně, nezávisle na otevírací době muzea. Do 15. června je prodloužena výstava Zubři, která nabízí zajímavosti z historie a života těchto zvířat.

I pro letošní rok připravilo muzeum řadu doprovodných akcí. Hned v sobotu 27. dubna čeká návštěvníky Jarní hodování na Loveckém zámku Ohrada, akce s atmosférou staročeské zabijačky bude probíhat na nádvoří zámku. V květnu je to pak Muzejní noc, tentokrát na téma Život u vody, a v červnu největší akce roku – Národní myslivecké slavnosti. V srpnu se chystá výstava Příroda v ilustraci, na podzim Vorařský a Lesnický den, oblíbený Advent v muzeu proběhne v prosinci.

Klukovské sny se plní v muzeu zemědělské techniky v Čáslavi

Od soboty 6. dubna mají návštěvníci muzea zemědělské techniky v Čáslavi možnost navštívit tematickou výstavu Klukovský sen. Spoluautorem výstavy a zároveň majitelem větší části vystavených modelů je sběratel Václav Blažek, jehož sbírka modelů hraček je na našem území ojedinělá a patří k největším na světě. Ve čtrnácti vitrínách budou tentokrát k vidění modely a hračky tematicky zaměřené na oblast zemědělské techniky, naprostá většina vystavených modelů je tuzemské výroby. Unikátní sbírka zemědělských modelů hraček tu bude prezentována až do konce letošní návštěvnické sezony.

Na návštěvníky v letošní sezoně také čekají dvě oblíbené akce – dubnový Den bezpečnosti pořádaný ve spolupráci s městem Čáslav a složkami Integrovaného záchranného systému a tradiční červnová víkendová akce Pradědečkův traktor.

V roce 2019 se areál muzea zemědělské techniky dočká významného kroku – zahájení stavby centrálního nízkonákladového depozitáře pro uložení sbírkových předmětů. V současné chvíli jsou sbírkové předměty uloženy na jednotlivých pobočkách v ne zcela vyhovujících podmínkách. Výstavba nového depozitáře pak mimo jiné zajistí posílení ochrany kulturního dědictví, efektivnější způsob evidence sbírkových předmětů a zpřístupnění uložených předmětů pro badatelské účely. Stavba bude zahájena v průběhu několika příštích měsíců.

Nově rekonstruované Valtice otevřou v červnu

Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích otevře nově rekonstruované prostory v sobotu 1. června. Návštěvníci se mohou těšit hned na tři nové expozice – Národní expozici vinařství, expozici Tajemný život v půdě a nové zpracování stávající expozice Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizací areálu se také výrazně zlepší podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích. Rekonstrukcí projde střecha budovy a podkroví, vznikne i malá expozice v půdních prostorách, které doposud nebyly zpřístupněny. Muzeum získá novou pavlač ve dvorní části druhého nadzemního podlaží. Součástí modernizace bude rovněž zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou, muzeum jim nabídne bezbariérový přístup a k lepšímu komfortu přispěje i vybudování výtahu. První akcí, kterou muzeum po rekonstrukci přivítá, bude Muzejní noc, v září pak tradiční výstava dýní, cuket a patisonů a na závěr sezony oblíbené Vinobraní v muzeu.

Znojmo

Expozice pivovarnictví se nachází v nejzajímavější budově areálu bývalého pivovaru – varně. Její technologické zařízení z roku 1930 vyrobené ve Škodových závodech v Plzni tvoří jádro expozice a bylo v roce 2010 prohlášeno kulturní památkou. Mapuje historii vaření piva na Znojemsku a představuje proces jeho výroby. Na návštěvníky čeká například káď, do níž lze vstoupit, a komentované prohlídky. Pro děti je připraven dětský koutek, kde si mohou zasoutěžit s pivní kvasinkou. Dospělí návštěvníci ocení bonusy na exkurzi do současného pivovaru a ochutnávky piva.

Hlavní výstava sezony se bude věnovat cyklům

Národní zemědělské muzeum v Praze kromě stávajících expozic věnovaných jednotlivým oborům zemědělství na letošní rok připravilo zejména tematicky zaměřené víkendové akce. Mezi nejoblíbenější patří dubnový Bylinkový den, následovat budou Letenský muzejní a Zemědělský den, Pražská muzejní noc, Malá slavnost lesa a dřeva, Noc vědců, akce pro děti a mládež Za tajemstvím potravin aneb víš, co jíš?, podzimní Biojarmark či Myslivecké slavnosti a v závěru roku pak Letenská husa a košt svatomartinského vína a Advent v muzeu.

Hlavní výstava sezony, která se otevře v září, se bude věnovat tématu cykly. Jejím záměrem je návštěvníky seznámit s cykly, které mají přímý nebo nepřímý vliv na zemědělství. Hlavní osou bude fotografický cyklus Jindřicha Štreita, který dokumentoval české zemědělství už v 80. letech 20. století. Štreita muzeum oslovilo v loňském roce s nabídkou spolupráce, jejímž výsledkem je kolekce fotografií hospodaření na českém venkově s rozdílem 30 let. Druhá část výstavy představí teoretické jádro věnované přírodním cyklům. Ve třetí části pak budou vystaveny interaktivní exponáty znázorňující cykly v zemědělství, například slunce, čas, země, půda, růst, pohyb, energie, život, kolo, síla. Cykly ovlivňují celý život člověka, ať už se jedná o cykly biologické, fyzikální nebo biogeochemické.

Dalšími pak budou dubnová výstava Kouzlo historické techniky a červnové Czech Nature Photo a Sto let kladrubského hřebčína.

Pobočka v Ostravě letos dokončí stavbu

V závěru letošního roku bude dokončena stavba nové pobočky Národního zemědělského muzea v Ostravě, depozitárně-expoziční objektu v areálu Dolních Vítkovic. Již proběhly přípravné práce pro rekonstrukci objektů, bourací práce, demontáže vybavení stávajících hal a zakládání nových konstrukcí na mikropiloty. V současné době probíhá čištění a následné nátěry ocelových konstrukcí v bývalé hale veronikárně, sanace obvodového pláště, přípravné práce pro rekonstrukci střechy a nové ocelové vestavby mezi halami.

Podle harmonogramu stavby a předpokládaného dokončení stavebních prací by projekt měl být dokončen v plánovaném termínu do konce roku 2019. Otevření muzea veřejnosti plánujeme se zahájením sezony na jaře 2020.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970

tiskove@nzm.cz