Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Bilance NZM 2018 – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum v jubilejním roce 2018 navštívilo přes půl milionu návštěvníků

Vernisáž expozice Zemědělství, Národní zemědělské muzeum6. února 2019

Téměř šest set tisíc lidí v loňském roce navštívilo Národní zemědělské muzeum. Pro muzeum je to největší počet návštěvníků v jeho stoleté historii. Ke stále stoupajícímu počtu návštěvníků přispívají především nové expozice, dílčí výstavy a doprovodné víkendové akce v Praze i na pobočkách v regionech.

V loňském roce si Národní zemědělské muzeum připomnělo 100 let výročí od svého založení a oslavy vzniku se prolínaly celou návštěvnickou sezónou. Za rekordní počet 592 555 návštěvníků vděčí muzeum také pokračujícímu projektu oživování hlavní výstavní budovy na pražské Letné. Zde byla v březnu 2018 otevřena nová expozice Zemědělství a během roku 2018 byly realizovány výstavy Lesníkův rok a Zahrada první republiky – rozsáhlá úprava muzejního dvorku. V září 2018 byla veřejnosti představena hlavní sezónní výstava Největší objev – Fenomén zemědělství představující historii 10 000 let zemědělství ve 100 předmětech. Národní zemědělské muzeum připravilo také řadu doprovodných tematických akcí, většinou připomínajících tradiční zemědělské události, které v Praze i na pobočkách pořádá zejména o víkendech. V loňském roce vyšplhal jejich počet na 81. „Povedlo se nám oslavit významné výročí našeho muzea a nabídnout návštěvníkům spoustu doprovodných programů, výstav a akcí. V loňském roce jsme dokončili tříletý projekt oživení hlavní výstavní budovy v Praze, ale pracujeme intenzivně dál,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Část doprovodných akcí a výstav se koná ve spolupráci s partnery a resortními organizacemi, například ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství proběhly naučné programy Za tajemstvím potravin, společně se Zemědělským svazem Zemědělský den. Lesy České republiky významně podpořily Národní myslivecké slavnosti na loveckém zámku Ohrada, které muzeum pořádá také ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

Národní zemědělské muzeum dále rozšiřuje svou nabídku lektorských programů, zaměřených zejména na žáky a studenty základních a středních škol. Stále oblíbenější jsou také kuchařské kurzy pod hlavičkou Kulinářského institutu Marie Sandtnerové, které pravidelně probíhají v muzejním gastrostudiu. Kurzy vedou zkušení odborníci z řad Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.

Napříč resortem se muzeu podařilo navázat významná partnerství a podepsat memorandum o spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.

Kromě řady nových odborných publikací muzeum vydalo další obrázkové statistiky věnované Půdě, Vodě a Potravinám. Kreslené publikace hravou a zábavnou formou přibližují nejen expozice zemědělského muzea, ale i jednotlivé oblasti zemědělství. Jsou určeny nejen dětem a žákům, ale i dospělým, kteří si prostřednictvím zajímavých souvislostí rozšíří své přírodovědné a vlastivědné znalosti, dozví se o ekosystémových a celospolečenských funkcích zemědělských oborů a spoustu dalších zajímavostí. Na jejich obsahu kromě kurátorů Národního zemědělského muzea spolupracovali odborníci z jednotlivých organizací resortu Ministerstva zemědělství.

V Národním zemědělském muzeu proběhl také třetí ročník soutěže bakalářských, diplomových a doktorských prací Věda pro zemi, kterou muzeum každoročně organizuje ve snaze ocenit tvůrčí aktivity vysokoškolských studentů a podpořit jejich zájem o zveřejňování výsledků jejich bádání na zemědělská a příbuzná témata. V listopadu proběhla také mezinárodní agrárně-historická konference Agrarian History Conference Prague 2018, kterou muzeum pořádalo společně s Univerzitou Karlovou, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Českou akademií zemědělských věd.

Také v loňském roce bylo vstupné pro děti do všech poboček zdarma (s výjimkou zámku Ohrada) a pokračovaly tzv. Resortní dny, kdy každou první neděli v měsíci mají volný vstup i pracovníci z oboru zemědělství. Tato zvýhodnění platí i v roce 2019.

Zámek Kačina, muzeum českého venkova, i v loňském roce nabídl návštěvníkům řadu koncertů a divadelních představení a kostýmovaných prohlídek zámku, divácky atraktivní videomapping, tentokrát v Chotkovské knihovně, nebo například Zámecké jezdecké slavnosti. Nejvíce navštěvovanými akcemi se staly dětský festival Kefír a Vinobraní a dožínky na Kačině.

V Čáslavi, muzeu zemědělské techniky, za velkého zájmu veřejnosti proběhl další ročník oblíbené akce Pradědečkův traktor a Den bezpečnosti, který byl určen především základním a středním školám. Lovecký zámek Ohrada, muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, uspořádal společně s Mysliveckou jednotou svou nejnavštěvovanější akci Národní myslivecké slavnosti a nově také Vorařské slavnosti. Velkou událostí byl zejména návrat Hamiltonových pláten, která od dubna opět zdobí hodovní sál zámku. Ve valtické pobočce muzea probíhala po většinu loňského roku rozsáhlá rekonstrukce. Nově upravené prostory a expozice budou slavnostně otevřeny v červnu tohoto roku. V Ostravě v září započaly stavební úpravy, projekt stavby nově vznikající pobočky by měl být dokončen letos v lednu.

V letošní sezóně muzeum chystá novou expozici Potravinářství, výstavu fotografií dokumentaristy Jindřicha Štreita s tématem zemědělství či otevření rekonstruované pobočky ve Valticích. 

 

Návštěvnost 2015 2016 2017 2018
PRAHA 56 101 91 546 148 003 205 932
ČÁSLAV 12 039 17 110 16 041 18 116
KAČINA 48 506 56 730 59 828 77 033
OHRADA 64 776 96 200 179 310 206 689
VALTICE 56 487 72 902 72 760 69 988
ZNOJMO     20 028 14 797
NZM  celkem 237 909 334 488 495 970 592 555

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.