Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

NZM pro neslyšící – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum se otevírá neslyšícím

Národní zemědělské muzeum se otevírá neslyšícím28. února 2019

Národní zemědělské muzeum připravilo šest videí pro neslyšící, ve kterých představuje činnost muzea a jeho jednotlivých poboček. Od března si také mohou větší skupiny neslyšících a školy pro sluchově postižené objednat v hlavní výstavní budově v Praze speciální prohlídky s tlumočníkem. První veřejná komentovaná prohlídka s tlumočením do českého znakového jazyka se koná v neděli 3. března ve 14 hodin v rámci festivalu Týden komunikace.

Od března tohoto roku se zájemci z řad neslyšících mohou seznámit s působením muzea i díky sérii šesti videí, která muzeum připravilo ve spolupráci s organizací Deaf Friendly. Videa představují činnost a historii muzea, hlavní výstavní budovu v Praze na Letné a jednotlivé pobočky v regionech. Neslyšící je najdou na nové stránce webu nzm.cz (www.nzm.cz/videa-pro-neslysici) nebo na YouTube kanálu muzea. Národní zemědělské muzeum v Praze také nově nabízí žákům škol pro sluchově postižené a větším skupinám neslyšících možnost zúčastnit se speciálních prohlídek. Prohlídka hlavní výstavní budovy v Praze na Letné sestává z krátkého představení historie muzea a následné prohlídky jedné z expozic dle vlastního výběru. Vybírat lze z expozic Voda v krajině, Zemědělství, Rybářství, Gastronomie, Myslivost a Jede traktor. Vstupné včetně komentované prohlídky je pro žáky či větší skupinu neslyšících zdarma. Prohlídky začínají v březnu 2019. „Zpřístupnit informace o činnosti našeho muzea také komunitě neslyšících, zejména žákům ze škol pro sluchově postižené, považujeme za součást veřejné služby, již muzeum plní,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

První z prohlídek s tlumočením do českého znakového jazyka, určená pro veřejnost, proběhne v neděli 3. března ve 14 hodin v rámci festivalu Týden komunikace. Bude trvat 1,5 hodiny a na závěr budou představena nová videa a webová stránka Národního zemědělského muzea určená neslyšícím.

 

Pro další informace a objednání prohlídky slouží čísla 770 155 512 nebo 220 308 136, případně e-mail lektor@nzm.cz

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.