Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Zemědělský den – tisková zpráva

Zemědělský den zábavnou formou přiblíží jednotlivé obory zemědělství

Zemědělský den, NZM Praha29. května 2019

Na pátek 7. června od 9 do 17 hodin připravilo Národní zemědělské muzeum Praha ve spolupráci se Zemědělským svazem poznávací odpoledne pro děti a mládež. Stanoviště na muzejním dvoře zábavnou formou seznámí holky a kluky s jednotlivými zemědělskými obory.

Zemědělství od neolitu představuje základ společnosti, je nejvýznamnějším přínosem pro lidstvo a umožnilo rozvoj dalších odvětví, vědy a techniky. Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Zemědělským svazem v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo speciální program, který holky a kluky provede jednotlivými zemědělskými obory a představí jejich podobu v dobách minulých i v aktuální současnosti. Hlavní osou celého programu bude naučná stezka, při níž formou her a poznávacích soutěží děti zabloudí do tajů chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, rostlinné výroby, ale i potravinářství či mechanizace zemědělství. Poznají plemena skotu, zjistí, čím se živí koně či prasata, jaká vejce snáší různá drůbež nebo jaké v dnešní době pěstujeme plodiny a z čeho se vyrábějí potraviny. „Zemědělství je nezbytné pro život. Proto je důležité, aby i děti znaly základy tohoto oboru a seznámily se s nejdůležitějšími informacemi o chovu hospodářských zvířat, pěstování plodin, ale také o moderních technologiích a vztahu k potravinářství,“ míní předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Naučná stezka se čtrnácti stanovišti bude připravena pro školy od 9 hodin, pro veřejnost pak od 13 hodin. Zábavná stanoviště, kde se děti zapojí do her, budou umístěna na muzejním dvoře. Vstupné na akci je zdarma, vstupné do muzea pak dle běžného ceníku. „Dlouhodobě se snažíme dětem a mládeži ukazovat význam zemědělství v celé jeho šíři a seznámit je s tím, že za nákupem a konzumací potravin stojí rozmanitá práce mnoha lidí z různých zemědělských profesí. Zejména pro městské děti jsou takové informace často novým a výjimečným zážitkem,“ říká náměstek generálního ředitele a ředitel Národního zemědělského muzea Praha Jiří Houdek.

Pokud by se někdo z účastníků chtěl o zemědělství dozvědět více, Národní zemědělské muzeum vydalo soubor obrázkových statistiku o jednotlivých oborech (Rybářství, Myslivost, Lesnictví, Zemědělství, Voda, Půda, Potraviny), které přehlednou formou přiblíží problematiku zemědělství. Statistiky lze zakoupit na pokladně muzea nebo online za 40 Kč, případně si zdarma stáhnout pdf.

Národní zemědělské muzeum se Zemědělským svazem ČR spolupracuje pravidelně již řadu let, kromě Zemědělského dne v Praze společně pořádají například i podzimní Vinobraní na zámku Kačina. Zemědělský svaz ČR je také partnerem muzea v popularizaci zemědělských témat, podílel se i na přípravě expozice Zemědělství nebo stejnojmenné publikace, jež představuje obor pomocí ilustrovaných statistik.

 

Letos si připomínáme 50 let od založení Zemědělského svazu ČR, přímé následnické organizace Svazu družstevních rolníků, který vznikl v roce 1968. Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby – které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky. Svaz je organizací zaměstnavatelů – podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat členům v rozvoji podnikatelských aktivit a poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Kontakt: ZS ČR, Hybernská 38, Praha 1, www.zscr.cz, ing. Jana Sixtová, tel. 602 790 272, e-mail sixtova@zscr.cz

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. Výstava Největší objev představuje fenomén zemědělství ve 100 předmětech, které reprezentují milníky v historii zemědělství a dokládají jeho význam pro lidstvo.


Zemědělský den, Národní zemědělské muzeum Praha