Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Noc vědců v NZM – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum žije vědou! Noc vědců má letos podtitul Šetrně k planetě

Noc vědců 2019 v Národním zemědělském muzeu18. září 2019

Jak vypadá kůrovec, co trápilo naše lesy před sto lety, jak chutnají potraviny z hmyzu, je nutné bát se lepku? To a mnoho dalšího se dozvědí návštěvníci během páteční Noci vědců 27. září v Národním zemědělském muzeu Praha. Od 17 do 22 hodin zde představí svou práci 14 výzkumných ústavů a institucí z resortu zemědělství. Na děti i dospělé čeká zábavný podvečer plný přednášek, pokusů a ochutnávek.

Mezi mnoha aktivitami si návštěvníci mohou také sami vyzkoušet, jak lze pomocí termokamery vyhledávat v trávě ukrytá zvířata, prozkoumat, jak vzniká vodní eroze, poznat práci lesníků či muzejních kurátorů zblízka. Do vzduchu se každou hodinu vznese dron, který se používá při monitorování polí. Muzeum spolu s resortními výzkumnými institucemi připravily téměř dvacet stanovišť a velký počet přednášek, kde mají návštěvníci možnost blíže se seznámit se zajímavými tématy z oblasti zemědělství. Pozornost letošního ročníku Noci vědců je zaměřena na šetrné chování vůči planetě, tedy i k aktuálním společenským problémům, jako jsou kalamity lesních škůdců, udržitelné a ekologické zemědělství, ochrana vody a půdy, plýtvání potravinami, výroba potravin z hmyzu, problematika lepku a celiakie jako narůstajících onemocnění, digitalizace v zemědělství a mnohé další. „Program Noci vědců ukazuje šíři zemědělských témat a toho, jak se zemědělství dotýká téměř každé oblasti našeho života. Díky osobnímu setkání s vědci a jejich prací si návštěvníci odnesou nejen zážitek, ale i poznání, jaký přesah má jejich práce do našich každodenních životů,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Součástí Noci vědců bude také slavnostní vyhlášení výsledků IV. ročníku soutěže Věda pro zemi v 17:30 hodin. Cílem projektu je prohloubit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost, podpořit mladé talentované autory a umožnit jim vydání jejich práce shrnující výsledky výzkumu.

Noc vědců – chytrá zábava pro všechny

Noc vědců je unikátní akce, která v jeden večer propojuje evropské vědecké a vzdělávací instituce. V letošním roce se v Česku koná na více než 100 místech. Pestrým programem seznamuje již od roku 2005 laickou veřejnost s činností špičkových vědců a inovátorů. Záměrem této vědecko-popularizační akce je zapojit návštěvníky do fascinujícího světa objevů a výzkumů, které nám na denní bázi zkvalitňují život. Noc vědců je určená pro širokou veřejnost, děti, studenty, dospělé a všechny fanoušky věd – nejen přírodních, ale i humanitních. Dostupná je také praktická mobilní aplikace Noc vědců, a to pro operační systémy Adroid i iOS, která obsahuje kompletní program Noci vědců pro Českou republiku.

Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba.

 

Vědecké instituce a ústavy, které se účastní Noci vědců v Národním zemědělském muzeu: Česká akademie zemědělských věd; Povodí Vltavy, státní podnik; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy s.r.o.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.; Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.; Zemědělský výzkum, s. r. o.

 

Podrobný program Noci vědců v Národním zemědělském muzeu

Celostátní program Noci vědců: nocvedcu.cz

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní  zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost.

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz


Noc vědců v Národním zemědělském muzeu (foto z r. 2018, v tiskové kvalitě ke stažení zip soubor níže)