Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Nové lektorské programy – tisková zpráva

Za poznáním do muzea! Národní zemědělské muzeum představilo řadu nových programů nejen pro školáky

Lektorský program Voda je život, Národní zemědělské muzeum Praha6. května 2019

Za poznatky a zážitky se mohou třídy vypravit do poboček Národního zemědělského muzea v Praze a na zámky Ohrada a Kačina. Řadu nových výukových programů připravili lektoři muzea pro všechny věkové kategorie školáků.

Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo pro školáky novou podobu lektorovaných vzdělávacích programů. Tradiční komentované prohlídky jednotlivých expozic postupně nahrazují programy, které kladou důraz především na aktivní zapojení účastníků do jejich průběhu. Děti si prostřednictvím řady aktivit, úkolů, interaktivních prvků, prezentace sbírkových předmětů a diskuze mohou osvojit či prohloubit vědomosti z jednotlivých tematických oblastí zemědělství. Edukační programy jsou určeny především pro žáky z mateřských a základních škol. První takto spuštěný program se nazývá Voda je život a je opřen o dvě klíčová sdělení – voda je vzácná a s vodou je zapotřebí šetřit. V současné době muzeum pracuje na edukačním programu k expozici Zemědělství, který děti seznámí se zásadní rolí zemědělství v lidském životě a jeho významem pro vývoj dějin. „Téma zemědělství úzce souvisí se stavem přírody a krajiny, stejně tak s tématem vody. Je důležité, aby děti již odmala vnímaly zemědělství jako nedílnou součást našich životů, které má velký dopad na naši společnost,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Také Národní zemědělské muzeum Ohrada, muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství nabízí nové lektorské programy určené pro děti od mateřských škol až po střední školy, vždy  přizpůsobené věku návštěvníků. Výklad probíhá zábavnou zážitkovou formou, pro děti jsou připraveny pracovní listy, pro učitele tištěný obsah programu a metodika výuky. Od spuštění nových programů se pracovníci muzea setkávají s nadšeným ohlasem ze strany pedagogů a žáků. Lovecký zámek Ohrada v současné době nabízí programy Letokruhy – kronika života stromů, Cesta dřeva, Voroplavba a Rybářství. Součástí každého z nich je prohlídka jedné z expozic, souvisejících s obsahem zvoleného výukového programu. Průběh návštěvy muzea lze s lektory domluvit individuálně předem. Prohlídku muzea je možné spojit s návštěvou sousední ZOO, v blízkém okolí zámku jsou restaurace, kde lze s předstihem zamluvit oběd pro celou skupinu.

Muzeum českého venkova na zámku Kačina i díky rozsáhlému zámeckému parku nabízí školákům mimo jiné vyžití také v přírodě. Už dva roky zde funguje venkovní Učebna v lese pro malé i velké zájemce. Vloni byla dokonce rozšířena o část nazvanou Učebna na louce. Zde mají děti i ostatní návštěvníci zámeckého parku možnost seznámit se s rostlinami a živočichy žijícími v zámeckém parku. Nově přibyly panely věnované hmyzu, včelám, ale i regionální zelenině. U zahrady léčivých rostlin lze sledovat včely a hmyz a v přírodní expozici muzea současné i méně známé druhy zeleniny a zemědělských  plodin. Vedle panelů s naučným obsahem ji tvoří i řada herních prvků, jež využívají zejména malé děti, které prozatím ještě nejsou schopny porozumět textům na panelech. Programy spojené s Učebnou na louce využilo v loňském roce 565 dětí ze základních a středních škol z Kutnohorska a okolí. V dubnu letošního roku se  naučná stezka Ze života hmyzu rozšířila o velké barevné modely dřevěných brouků a přírodní tělocvičnu, kde si děti mohou vyzkoušet některé hmyzí aktivity i v lidském měřítku.

Výukové programy realizované na Kačině jsou propojovány s jednotlivými expozicemi a výstavami Národního zemědělského muzea. Vůbec nejúspěšnějším programem pro děti na Kačině je program Letem včelím světem, v jehož rámci si dětští návštěvníci prohlédnou nově instalovanou včelařskou expozici včetně ukázkového úlu s živými včelami, nakouknout do světničky včelaře a podívat se v zámeckém parku na včely při práci, tedy při sbírání pylu.

Další výukové programy, které Národní zemědělské muzeum Kačina pořádá ve spolupráci s místním spolkem Pod horami, jsou například Mlynáři a pekaři, Stromy a keře – poznej je ve hře, Jak se žilo Chotkům na zámku, Jak se žilo služebnictvu, Zámeckým zahradníkem, Co se skrývá pod kořen, Lesní detektivové a mnohé další. Kromě velké nabídky výukových programů nabízí zámek Kačina o prázdninách také dětský příměstský tábor.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 604 867 970       

tiskove@nzm.cz