Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2019

Výstava Klukovský sen – tisková zpráva

Klukovské sny se plní v Národním zemědělském muzeu Čáslav

Klukovský sen, Národní zemědělské muzeum Čáslav28. březen 2019

Od soboty 6. dubna mají návštěvníci muzea zemědělské techniky v Čáslavi možnost navštívit tematickou výstavu Klukovský sen. Unikátní sbírka zemědělských modelů hraček tu bude prezentována až do konce letošní návštěvnické sezony. V areálu muzea letos proběhnou také oblíbené akce Den bezpečnosti a Pradědečkův traktor. V tomto roce bude v areálu muzea rovněž zahájena stavba nového nízkonákladového depozitáře pro uložení muzejních sbírek.

Muzeum zemědělské techniky Čáslav připravilo pro své návštěvníky výstavu s názvem  Klukovský sen, která bude po celou sezonu otevřena ve dvou přilehlých místnostech hlavní výstavní haly. Spoluautorem výstavy a zároveň majitelem větší části vystavených modelů je sběratel Václav Blažek, jehož sbírka modelů hraček je na našem území ojedinělá a patří k největším na světě. Ve čtrnácti vitrínách budou tentokrát k vidění modely a hračky tematicky zaměřené na oblast zemědělské techniky, naprostá většina vystavených modelů je tuzemské výroby. Nejvíce je svými výrobky zastoupena firma KOVAP Náchod, která jako jediná na světě vyrábí mechanické plechové hračky a modely ručně. Návštěvníci si budou moci na výstavě prohlédnout i ukázky nerozstříhaných plechových dílců před jejich sestavením.

Mezi vystavenými modely je i několik unikátů zhotovených na zakázku pro sběratelské účely nebo jubilejní modely, například model traktoru Zetor se speciálním logem či parní válec s číselným dokladem. Zemědělská technika je doplněna i sbírkou modelů nákladních automobilů a historickými reklamními cedulemi a vlastními modely muzea z podsbírek Rostlinná výroba a Doprava a mechanizace. Vedle různých typů návěsů a přívěsů mohou návštěvníci vidět i traktory, řezačky, čpavkovač, vyvíječ aerosolu a další. Nejcennějším vystaveným exponátem z řady vlastních modelů muzea je model parní oračky. Výstava je doprovázena velkoformátovými fotografiemi zemědělské techniky z fotoarchivu Národního zemědělského muzea. „Každou sezonu se pro naše návštěvníky snažíme připravit nějakou novinku. Letos se nám podařilo vyjít vstříc těm, které zaujaly předešlé výstavy modelů hraček. Díky sběrateli panu Blažkovi a s využitím vlastních modelů jsme připravili výstavu tematicky zaměřenou na zemědělské stroje,“ říká zástupce ředitele pobočky Čáslav Jan Láznička.

Na návštěvníky v letošní sezoně také čekají dvě oblíbené akce – dubnový Den bezpečnosti pořádaný ve spolupráci s městem Čáslav a složkami Integrovaného záchranného systému a tradiční červnová víkendová akce Pradědečkův traktor.

V  roce 2019 se areál muzea zemědělské techniky dočká významného kroku – zahájení stavby centrálního nízkonákladového depozitáře pro uložení sbírkových předmětů. V současné chvíli jsou sbírkové předměty uloženy na jednotlivých pobočkách v ne zcela vyhovujících podmínkách. Z toho důvodu je vybudování nového nízkonákladového depozitáře, který bude sloužit pro pobočky muzea Praha, Čáslav a Kačina, zcela nezbytné.

Cílem projektu je v první řadě ochrana kulturního dědictví v podobě sbírkových předmětů muzea. Výstavba nového depozitáře pak mimo jiné zajistí posílení ochrany kulturního dědictví; efektivnější způsob evidence sbírkových předmětů a zpřístupnění uložených předmětů pro badatelské účely. Stavba bude zahájena v průběhu několika příštích měsíců.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.

 

Kontakt:

Vladimír Michálek, ředitel

Tel.: 604 236 611

vladimir.michalek@nzm.cz

Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav


Fotoalbum